Dydaktyka

 

Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

 

Kosmetologia:

PRZEDMIOT:
KOSMETOLOGIA LECZNICZA
 
 STUDIA STACJONARNE I ROK:
 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

STUDIA NIESTACJONARNE I ROK:

 •  harmonogram zajęć
 •  regulamin zajęć
 •  podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

 

PRZEDMIOT:
MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA KOSMETOLOGÓW

 

STUDIA STACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć 
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
​3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

 

PRACE MAGISTERSKIE: Zasady zapisów na wykonywanie pracy magisterskiej w roku 2023/24

Kryteria przyjmowania studentów do realizacji pracy magisterskiej w roku 2023/24 w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii są następujące:

Możliwość realizacji zaproponowanego/preferowanego przez studenta tematu pracy w obrębie zakładu lub w przypadku braku takiej propozycji ze strony studenta akceptacja propozycji tematów ustalonych przez promotora;

Dotychczasowe wyniki z przedmiotu „Kosmetologia Lecznicza” oraz opinia prowadzących zajęcia w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii.

 Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie krótkiego CV wraz ze zdjęciem w celu łatwiejszej identyfikacji, propozycji promotora oraz tematu pracy. Jeśli student nie ma preferencji dot. promotora oraz tematu pracy prośba o przesłanie takiej informacji.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo najpóźniej do 19 kwietnia 2024 r.

Zakład poinformuje osoby zakwalifikowane do wykonywania pracy magisterskiej w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii mailowo w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

„Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”

„Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” do cery trądzikowej. Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w aptekach”

„Częstość występowania prowokowanych przez pracę problemów skórnych wśród pracowników salonów kosmetycznych”

„Kosmetyki do cery trądzikowej: analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w handlu detalicznym”

„Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego. Badania ankietowe studentek prawa i psychologii”

„Reklama usług medycyny estetycznej: analiza obserwowanych praktyk marketingowych w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej”

„Motywacja, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”

„Świadomość zagrożeń związanych z opalaniem w grupie studentów analityki medycznej, farmacji i kosmetologii”

„Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

„Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka pod katem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

„Analiza występowania składników o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach sprzedawanych jako „hipoalergiczne” oraz „antyalergiczne”

„Analiza składu sprzedawanych w Polsce filtrów słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem składników aktywnych oraz substancji o działaniu fotouczulającym”

„Analiza składu wód perfumowanych i wód toaletowych pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

„Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów: analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem występowania substancji potencjalnie uczulających”

„Analiza składu płynów do kąpieli i żelów pod prysznic pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

„Analiza składników w preparatach kosmetycznych zawierających alfahydroksykwasy pod kątem ich potencjalnego działania uczulającego”

„Kosmetyki „naturalne”, „biologiczne” i „ekologiczne”: Występowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych w składzie produktów deklarowanym przez producenta”