Dydaktyka

 

Rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy

 

Kosmetologia:

PRZEDMIOT:
KOSMETOLOGIA LECZNICZA
 
 STUDIA STACJONARNE I ROK:
 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

STUDIA NIESTACJONARNE I ROK:

 •  harmonogram zajęć
 •  regulamin zajęć
 •  podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

 

PRZEDMIOT:
MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA KOSMETOLOGÓW

 

STUDIA STACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć 
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
​3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

 

PRACE MAGISTERSKIE: Zasady zapisów na wykonywanie pracy magisterskiej w roku 2022/23

Kryteria przyjmowania studentów do realizacji pracy magisterskiej w roku 2022/23 w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii są następujące:

Opinia prowadzących zajęcia w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii;

Możliwość realizacji zaproponowanego/preferowanego przez studenta tematu pracy w obrębie zakładu lub w przypadku braku takiej propozycji ze strony studenta akceptacja propozycji tematów ustalonych przez promotora;

Wyniki  z przedmiotu „Kosmetologia Lecznicza” w I semestrze studiów.

 Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV, propozycji promotora oraz tematu pracy. Jeśli promotor oraz temat pracy jest obojętny prośba również o taką informację.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo najpóźniej do 11 maja 2022 r.

Zakład poinformuje osoby zakwalifikowane do wykonywania pracy magisterskiej w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii mailowo w terminie 13 maja.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

“Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”

“Kosmeceutyki” i “dermokosmetyki” do cery trądzikowej. Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w aptekach”

“Częstość występowania prowokowanych przez pracę problemów skórnych wśród pracowników salonów kosmetycznych”

“Kosmetyki do cery trądzikowej: analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w handlu detalicznym”

“Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego. Badania ankietowe studentek prawa i psychologii”

“Reklama usług medycyny estetycznej: analiza obserwowanych praktyk marketingowych w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej”

“Motywacja, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”

“Świadomość zagrożeń związanych z opalaniem w grupie studentów analityki medycznej, farmacji i kosmetologii”

“Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka pod katem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza występowania składników o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach sprzedawanych jako “hipoalergiczne” oraz “antyalergiczne”

“Analiza składu sprzedawanych w Polsce filtrów słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem składników aktywnych oraz substancji o działaniu fotouczulającym”

“Analiza składu wód perfumowanych i wód toaletowych pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów: analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem występowania substancji potencjalnie uczulających”

“Analiza składu płynów do kąpieli i żelów pod prysznic pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza składników w preparatach kosmetycznych zawierających alfahydroksykwasy pod kątem ich potencjalnego działania uczulającego”

“Kosmetyki „naturalne”, „biologiczne” i „ekologiczne”: Występowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych w składzie produktów deklarowanym przez producenta”