Dydaktyka

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU KOSMETOLOGII ORAZ TRYCHOLOGII:

 

22 stycznia 2015 roku Rektor UJ zarządził utworzenie na Wydziale Farmaceutycznym UJ
dwusemestralnych studiów podyplomowych “Kosmetologia praktyczna”.
Studia podyplomowe mogą podejmować wsz
yscy zainteresowani zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii. Po odbyciu studiów absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku „Kosmetologia” na Wydziale Farmaceutycznym UJ.

 

 Pełny tekst zarządzenia Rektora UJ:
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/76261434/zarz_11_2015.pdf

 

 

4 lipca 2018 roku Rektor UJ zarządził utworzenie na Wydziale Farmaceutycznym UJ
dwusemestralnych studiów podyplomowych “Trychologia w praktyce”

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności z zakresu trychologii posiadajacych dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata na kierunkach medycznych i para/medycznych takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia lub posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym innym kierunku, ale posiadających świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Kosmetologia Praktyczna” na Wydziale Farmaceutycznym. 

 

Pełny tekst zarządzenia Rektora UJ:

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140283351/zarz_47_2018.pdf/a614776a-d2a1-480d-b6d4-216503ad9ad8

 

 

Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy

 

Kosmetologia:

PRZEDMIOT:
KOSMETOLOGIA LECZNICZA
 
 STUDIA STACJONARNE I ROK:
 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

STUDIA NIESTACJONARNE I ROK:

 •  harmonogram zajęć
 •  regulamin zajęć
 •  podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006.
3) Noszczyk M (red). Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL; Warszawa 2010.
Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

 

 

PRZEDMIOT:
MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA KOSMETOLOGÓW

 

STUDIA STACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć 
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
​3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II ROK:

 • harmonogram zajęć
 • regulamin zajęć
 • podział na grupy

obowiązująca literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.
2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.
3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

 

 

PRACE MAGISTERSKIE:

Przykładowe tematy prac magisterskich:

“Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”

“Kosmeceutyki” i “dermokosmetyki” do cery trądzikowej. Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w aptekach”

“Częstość występowania prowokowanych przez pracę problemów skórnych wśród pracowników salonów kosmetycznych”

“Kosmetyki do cery trądzikowej: analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w handlu detalicznym”

“Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego. Badania ankietowe studentek prawa i psychologii”

“Reklama usług medycyny estetycznej: analiza obserwowanych praktyk marketingowych w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej”

“Motywacja, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”

“Świadomość zagrożeń związanych z opalaniem w grupie studentów analityki medycznej, farmacji i kosmetologii”

“Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka pod katem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza występowania składników o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach sprzedawanych jako “hipoalergiczne” oraz “antyalergiczne”

“Analiza składu sprzedawanych w Polsce filtrów słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem składników aktywnych oraz substancji o działaniu fotouczulającym”

“Analiza składu wód perfumowanych i wód toaletowych pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów: analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem występowania substancji potencjalnie uczulających”

“Analiza składu płynów do kąpieli i żelów pod prysznic pod kątem zawartości substancji o znanym potencjale uczulającym”

“Analiza składników w preparatach kosmetycznych zawierających alfahydroksykwasy pod kątem ich potencjalnego działania uczulającego”

“Kosmetyki „naturalne”, „biologiczne” i „ekologiczne”: Występowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych w składzie produktów deklarowanym przez producenta”

Wielkość fontu
Kontrast