Granty

 1. „Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych”. Czas trwania: 14.07.2015 – 13.07.2018.
 2. ,,Poszukiwanie selektywnych funkcjonalnie agonistów receptora 5-HT1A jako nowych narzędzi farmakologicznych w opracowaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych”.
 3. ,,Triazynowe ligandy receptora serotoninowego 5-HT6 – nowa perspektywa w terapii współczesnych chorób cywilizacyjnych OUN”. Czas trwania:16.02.2016 – 15-02-2019
 4. ,,Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”. Czas trwania: 1.09.2016 – 31.07.2019
 5. „Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” W ramach projektu Zakład prowadzi badania w ramach zadania pt. „Poszerzone badania farmakologiczne in vivo II”; czas trwania: 01.08.2016 – 30.06.2018
  Termin realizacji projektu (całościowo) 01.02.2015 – 31.12.2017.
 6. „Synteza i właściwości farmakologiczne zróżnicowanych strukturalnie analogów PQ-10 jako wielofunkcyjnych ligandów o możliwości poprawy funkcji poznawczych w zwierzęcych modelach depresji, lęku i schizofrenii.” Czas trwania: 23.01.2017 – 22.01.2020
 7. Anilidowe pochodne długołańcuchowych amin cyklicznych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów serotoninowych i inhibitory fosfodiesterazy 7 o potencjalnym zastosowaniu w terapii zaburzeń poznawczych i depresyjnych w chorobie Alzheimera – 01.02.2018-31.01.2022

 8.  Nieindolowe i niesulfonowe ligandy receptora 5-HT6 z grupy tymolowych pochodnych 1,3,5-triazyny jako starter w poszukiwaniu innowacyjnej terapii zaburzeń pamięci i nastroju – 26.07.2019-25.07.2023

 9. Potencjał terapeutyczny funkcjonalnie selektywnych ligandów receptora 5-HT7 w leczeniu depresji – 02.03.2020-01.03.2023

 10. Nowy kierunek poszukiwania leków o szybkim początku działania w depresji – walidacja modelu choroby indukowanego przewlekłym podaniem kortykosteronu u szczurów z zastosowaniem funkcjonalnie selektywnego agonisty (biased agonist) receptorów 5-HT1A – miniatura

 11. Analiza znaczenia płci w aktywności antagonisty receptorów 5-HT6 wobec zaburzeń metabolicznych indukowanych olanzapiną u szczurów – miniatura