Zakład Biochemii Toksykologicznej

Kierownik: Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

 

Zakład Biochemii Toksykologicznej

Katedra Toksykologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel: (012) 620-56-42

fax: (012) 620-56-43

 

e-mail: boguslawa.budziszewska@uj.edu.pl