Zakład Biochemii Toksykologicznej

Kierownik: Prof. dr hab. Maria Walczak

 

Zakład Biochemii Toksykologicznej

Katedra Toksykologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel: 012 6205 630

fax: 012 6205 643

e-mail: toksykologia@cm-uj.krakow.pl