Koło naukowe

Koło Farmakognozji

 

Jednostka macierzysta

Katedra Farmakognozji

Kierownik: Prof. dr hab. Irma Podolak

Opiekun koła

dr Karolina Grabowska
 

 

Opis działalności

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Farmakognozji obejmuje swoją działalnością między innymi:

  • zbiór surowców roślinnych
  • analizę fitochemiczną i izolację związków czynnych z surowców
  • badania aktywności biologicznej surowców

W ramach działalności naukowej Koła realizowane są prace eksperymentalne, dotyczące podstaw fitochemicznej krajowych roślin dziko rosnących, jak również ozdobnych.
Prowadzone dotychczas prace eksperymentalne obejmowały badania fitochemiczne roślin z rodziny Agavaceae, Rosaceae Pinnaceae czy Lamiaceae oraz porostów  z rodzaju Evernia, Hypogymnia, Pseudoevernia i Cladonia. Praca w ramach Koła pozwala na opanowanie warsztatu fitochemicznego: różnych rodzajów ekstrakcji i technik chromatograficznych (TLC, CC, pTLC, HPLC), co pozwala na określenie składu jakościowego i ilościowego badanych gatunków, a także na izolację dominujących związków. Ponadto istnieje możliwość określenia wpływu na wybrane enzymy oraz aktywności cytotoksycznej otrzymanych wyciągów i związków.

 

Osiągnięcia

W poprzednich latach działalności wyniki uzyskane w ramach pracy Koła były prezentowane na  różnych konferencjach krajowych i zagranicznych. Ponadto Koło współorganizowało wyjazdy naukowe (m.in. wyprawa nad Bajkał, wyjazd do firmy zielarskiej Bonimed) oraz akcje honorowego oddawania krwi na Wydziale Farmaceutycznym.