Aktualności


Rekordowe rozdanie grantów NCN w programach OPUS i SONATA dla Wydziału Farmaceutycznego!

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 21. edycji konkursu OPUS – adresowanego do wszystkich naukowców i 17. edycji SONATA – skierowanej do naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora. Badacze z Wydziału Farmaceutycznego zdobyli finansowanie w wysokości blisko 8,2 mln złotych.   Finansowanie na realizację grantu OPUS 22 otrzymali Naukowcy: z Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych: prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz – Badania nad aktywnością przeciwzapalną ligandów GPR18 oraz ich udziałem w modulacji fenotypów […]


I Kongres Absolwentów Enologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

W dniach 22-24 kwietnia 2022r. odbywał się w Krakowie I Kongres Absolwentów Enologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego oraz dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr. hab. Jacka Sapy. Kongres był ukoronowaniem obchodów jubileuszu 10-lecia powołania podyplomowych studiów enologicznych decyzją Senatu UJ w 2011r. Spotkanie było dużym wyzwaniem organizacyjnym w związku z pandemią COVID 19. O interesującą zawartość […]


Laureaci konkursu Coimbra Group 3-Minute-ThesisUJ

  W dniu 18 marca 2022 r. odbył się finał konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University. Udział wzięło 10 doktorantów z Uniwerystetu Jagiellońskiego przedstawiając tematykę swoich prac doktorskich w 3-minutowych prezentacjach z użyciem tylko jednego slajdu. Z ogromną przyjemnością informujemy, że zwyciężczynią została Agnieszka Wiesner, doktorantka w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM, autorka prezentacji pt. “Beware of what you eat! Interactions between drugs and food”. Drugie i trzecie […]


Tydzień Jakości Kształcenia

Tydzień Jakości Kształcenia UJ 21-25 marca 2022 Debata “Sprawdzian on-line czyli o wiarygodności sprawdzianów w formie zdalnej”.  link do debaty: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQzMTNlMGYtNjI2MC00MTJmLWE1ZGEtNWZiYTE1YTgzNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2273ff0651-54fe-4b78-af97-8c9f54575b2f%22%7d


Enologia jak wino – zakończenie X edycji studiów podyplomowych i rozpoczęcie edycji XI

26 lutego 2022 roku zakończyła się X, jubileuszowa edycja podyplomowych studiów enologicznych. Świadectwa ukończenia studiów otrzymało 24 Absolwentów, do których swoje słowo skierował Pan Dziekan. Gratulując, życzył jednocześnie Absolwentom dalszego rozwoju i podtrzymywania pasji winoznawczej; podziękował również kadrze dydaktycznej za włożony trud i zaangażowanie mimo trwającej pandemii. W tym dniu obecni byli przedstawiciele kadry dydaktycznej: dr Joanna Chłopicka, dr Justyna Dobrowolska-Iwanek oraz mgr inż. Iwona Zagrodnik wraz z kierownikiem studiów […]
Wielkość fontu
Kontrast