Aktualności


Wielki sukces w rankingu Perspektyw 2020!

Jak studiować farmację, analitykę medyczną i kosmetologię – to tylko na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM!   Farmacja, analityka medyczna i kosmetologia – kierunki prowadzone na naszym Wydziale – po raz kolejny otrzymały zaszczytne pierwsze miejsca w rankingu kierunków medycznych w przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” rankingu uczelni wyższych. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jest to jeden […]


Konkurs #1 – Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 “Program motywacyjny”

Szanowni Państwo,    W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #1, którego celem jest refundacja kosztów publikacji naukowych, zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do renomowanych czasopism naukowych.     W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie prac spełniających kryteria jakościowe określone w Regulaminie Konkursu #1 i znajdujących się w obszarze tematycznym POB qLife:  choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby […]


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Miło nam poinformować, że dr Natalia Szałaj, adiunkt w Zakładzie Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM została laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Dr Szałaj otrzymała to wyróżnienie w grupie 200 laureatów z całego kraju, których wyłoniono spośród 1853 złożonych w tegorocznej edycji wniosków. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance a także wszystkim innym laureatom tego osiągnięcia  i życzymy dalszych sukcesów!


Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Komunikaty Dziekana i  Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM w sprawie organizacji zajęć z dnia 12.03.2020 r.: 1. Wprowadzony został obowiązek ograniczenia do minimum bezpośredniej obsługi interesantów w Dziekanacie. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji prosimy wyłącznie o kontakt drogą mailową lub telefoniczną. 2. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, zaleca się […]


Ponad 8 mln na projekty naukowe z Wydziału w ramach konkursu SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty w ramach konkursu SONATA BIS 9 na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców, uczonych planujących utworzenie zespołu badawczego. Na liście wyróżnionych znalazły się projekty realizowane przez trzy badaczki z Wydziału Farmaceutycznego. Fundusze na realizację projektów badawczych otrzymały:  dr hab. Anna Krupa (Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji) – Układy przesycone jako uniwersalna platforma do rozwiązywania problemu trudnej rozpuszczalności substancji leczniczych – 2 524 020 PLN, dr hab. […]
Wielkość fontu
Kontrast