Aktualności


Międzynarodowy doktorat z wyróżnieniem

Dr Anna Ligęzka uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych w ramach międzynarodowego doktoratu prowadzonego we współpracy pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym UJCM w Krakowie a Department of Clinical Genomics, Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA.   Gratulujemy osiągnięcia i poniżej przedstawiamy opinię promotorów The International Doctorate of Anna Ligęzka, MSc Clinical and basic investigations on aldose reductase inhibitors in Congenital Disorders of Glycosylation Supervisors: Eva […]


kir
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 września 2023 r. zmarł dr Paweł Nowak

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 września 2023 r. zmarł dr n. farm. PAWEŁ NOWAK nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W Osobie Pana Doktora środowisko akademickie utraciło znakomitego dydaktyka w zakresie mikrobiologii farmaceutycznej, wychowawcę wielu pokoleń analityków medycznych, farmaceutów i kosmetologów, Człowieka życzliwego i cenionego przez współpracowników oraz studentów. Odszedł tak nagle i o wiele za wcześnie.   […]


Innowacje i współpraca: Projekt naukowców z Wydziału Farmaceutycznego uzyskuje finansowanie w ramach akcji Erasmus+ Cooperation Partnership

Mamy przyjemność ogłosić, że dr hab. Karolina Pytka, prof. UJ wraz z dr Klaudią Lustyk, na co dzień pracujące w Katedrze Farmakodynamiki kierowanej przez prof. dr. hab. Jacka Sapę, uzyskały finansowanie z funduszy UE w wysokości 250 000 € w ramach programu Erasmus+ Cooperation Partnership! Projekt badawczo-dydaktyczny o akronimie „Braining” ma ambitny cel – wyposażenie edukatorów i studentów w najnowszą wiedzę na temat zaawansowanych metod badawczych wykorzystywanych w poszukiwaniu nowych leków działających na ośrodkowy układ […]


Dr Joanna Śniecikowska laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

    Mamy przyjemność ogłosić, że dr Joanna Śniecikowska, na co dzień pracująca w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców!       Dr Joanna Śniecikowska w 2014 r. ukończyła studia farmaceutyczne w UJ CM i podjęła pracę w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. W 2018 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Prowadzone przez nią badania dotyczą poszukiwanie nowych substancji biologicznie aktywnych, które […]


Obchody 20-lecia działalności CITTRU

15 czerwca w auli Wydziału Chemii UJ odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU. Wydarzenie było również okazją do uhonorowania najaktywniejszych naukowców UJ za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia. W tym gronie znalazło się dwoje badaczy z UJ CM: prof. Monika Brzychczy-Włoch z Wydziału Lekarskiego i prof. Krzysztof Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego. Wydarzenie zgromadziło licznych […]