Badania profilaktyczne

W odnośniku umieszczonym poniżej znajduje się wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2016 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 

Wykaz placówek medycznych

Wielkość fontu
Kontrast