Współpraca

  • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
  • Katedra Chemii Organicznej
  • Zakład Biochemii Toksykologicznej
  • Zakład Analityki Biochemicznej
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zakład Mikrobiologii Klinicznej
  • Uniwersytecki Szpital w Krakowie, Zakład Mikrobiologii