Dydaktyka

Kryteria
przyjmowania studentów kierunków: farmacja i kosmetologia
do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Bromatologii UJ CM
w roku akademickim 2022/2023.

 1. Ocena uzyskana z przedmiotu kierunkowego: Bromatologia – studenci farmacji; Promocja Zdrowia lub Dietetyka w kosmetologii – studenci kosmetologii.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z artykułów naukowych i internetowych baz danych.
 3. Wcześniejsza aktywność w Kole Naukowym przy Zakładzie Bromatologii.
 4. Oceniona samokrytycznie, umiejętność pisania i redagowania dłuższych tekstów.
 5. Dodatkowym, ważnym atutem może być wcześniejsza współpraca z promotorem pracy magisterskiej.

O przyjęciu do pisania pracy magisterskiej nie rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

 


Harmonogramy zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
rok akademicki 2022/2023

 1. Bromatologia – wykłady, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Bromatologia – ćwiczenia, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Bromatologia – seminaria, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Przedmiot „Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Przedmiot „Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Fakultet „Dietetyka”, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Fakultet „Etnodietetyka”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Fakultet „Poprawa jakości życia w oparciu o nowe odkrycia z chronobiologii”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

 1. Przedmiot „Wpływ diety na stan skóry”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram