Dydaktyka

Kryteria
przyjmowania studentów kierunków: farmacja i kosmetologia
do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Bromatologii UJ CM
w roku akademickim 2022/2023.

 1. Ocena uzyskana z przedmiotu kierunkowego: Bromatologia – studenci farmacji; Promocja Zdrowia lub Dietetyka w kosmetologii – studenci kosmetologii.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z artykułów naukowych i internetowych baz danych.
 3. Wcześniejsza aktywność w Kole Naukowym przy Zakładzie Bromatologii.
 4. Oceniona samokrytycznie, umiejętność pisania i redagowania dłuższych tekstów.
 5. Dodatkowym, ważnym atutem może być wcześniejsza współpraca z promotorem pracy magisterskiej.

O przyjęciu do pisania pracy magisterskiej nie rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

 


 

Harmonogramy zajęć dydaktycznych w semestrze letnim
rok akademicki 2021/2022

 1. Fakultet “SUPLEMENTY DIETY” I rok KOSMETOLOGII, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 2. “Analiza i  ocena jakości żywności” II rok DIETETYKI, studia licencjackie, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 3. “Interakcje leku z pożywieniem – aspekty kliniczne”, II rok DIETETYKI, studia magisterskie, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 4. Fakultet “Dietetyka – Żywienie człowieka zdrowego i chorego”, IV rok FARMACJI, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 5. Fakultet “Neurogastronomika”, I rok DIETETYKI, studia licencjackie, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 6. Fakultet “Suplementy diety”, II rok DIETETYKI, studia magisterskie, semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 7. “Analiza środków spożywczych”, III rok OAM, semestr letni 2021-2022
  Harmonogram