Dydaktyka

Kryteria
przyjmowania studentów kierunków: farmacja i kosmetologia
do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Bromatologii UJ CM
w roku akademickim 2023/2024.

 1. Ocena uzyskana z przedmiotu kierunkowego: Bromatologia – studenci farmacji; Promocja Zdrowia lub Dietetyka w kosmetologii – studenci kosmetologii.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z artykułów naukowych i internetowych baz danych.
 3. Wcześniejsza aktywność w Kole Naukowym przy Zakładzie Bromatologii.
 4. Oceniona samokrytycznie, umiejętność pisania i redagowania dłuższych tekstów.
 5. Dodatkowym, ważnym atutem może być wcześniejsza współpraca z promotorem pracy magisterskiej.

O przyjęciu do pisania pracy magisterskiej nie rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

 


Harmonogramy zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim
rok akademicki 2023/2024

 

 1. Harmonogram INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM – ASPEKTY KLINICZNE, III rok Szkoła Doktorska, rok akademicki 2023/2024, semestr letni – aktualizacja 1-03-2024

Harmonogram

 1. Harmonogram fakultetu SUPLEMENTY DIETY, II r. DIETETYKI, studia magisterskie, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Harmonogram

 1. Harmonogram fakultetu NEUROGASTRONOMIKA, I rok Dietetyka, studia licencjackie, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Harmonogram

 1. Harmonogram ANALIZA I OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, II rok DIETETYKI, studia licencjackie, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

 1. Harmonogram INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM – ASPEKTY KLINICZNE, II rok DIETETYKI, studia magisterskie, Wydział Lekarski, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

 1. Harmonogram fakultetu DIETETYKA – ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ZDROWEGO I CHOREGO, IV rok FARMACJI, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

 1. Harmonogram ANALIZA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, III rok Analityka Medyczna Wydział Farmaceutyczny, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

  Harmonogram