Dydaktyka

Harmonogramy zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, rok akademicki 2021/22

 

 1. Przedmiot “Bromatologia” – wykłady, IV rok Farmacji, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 2. Przedmiot “Bromatologia” – ćwiczenia, IV rok Farmacji, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 3. Przedmiot “Bromatologia” – seminaria, IV rok Farmacji, studia stacjonarne i niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 4. Przedmiot “Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram 
 5. Przedmiot “Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 6. Fakultet “Dietetyka”, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 7. Fakultet “Etnodietetyka”, I rok Dietetyki, studia licencjackie, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 8. Fakultet “Poprawa jakości życia w oparciu o nowe odkrycia z chronobiologii”, I rok Dietetyki, studia licencjackie, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
 9. Przedmiot “Wpływ diety na stan skóry” I rok Dietetyki, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022
  Harmonogram
Wielkość fontu
Kontrast