Dydaktyka

Rok akademicki 2018/2019

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2018/19 – semestr zimowy

prof. dr hab. Elżbieta Pękala – środy, godz. 16:00-16:45

dr Karolina Słoczyńska – poniedziałki, godz. 10:30-11:30

dr Paulina Koczurkiewicz – piątki, godz. 10:00-11:00

dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła – piątki, godz. 10:30-11:30

mgr Kamil Piska – piątki, godz. 11:00-12:00

 

 

Biochemia – III rok Farmacja

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu i Regulamin zajęć

Regulamin zajęć

 

►Harmonogram zajęć

Harmonogram ćwiczeń

Harmonogram seminariów

 

►Ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem wyników z egzaminu poprawkowego z biochemii zapraszamy na oglądanie prac w dniu jutrzejszym, tj. 27.02.2019r. w godzinach 11:00 – 12:00.

Skala ocen:

80  – 75    bdb

74 – 70   + db

69 – 62      db

61 – 55   + dst

54  – 37,5  dst

Aby uzyskać zaliczenie z egzaminu poprawkowego z biochemii należało uzyskać 37,5 pkt z 80, co stanowi 47% maksymalnej ilości punktów.

 

Szanowni Państwo,

I termin egzaminu z Biochemii odbędzie się dnia 04.02.2019r. o godzinie 11:30 w sali wykładowej A i B.

II termin egzaminu z Biochemii odbędzie się dnia 22.02.2019r. o godzinie 12:15 w sali wykładowej A i B

 

Szanowni Państwo,
Na kolokwium ćwiczeniowe prosimy zaopatrzyć się w prosty kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

 

Szanowni Państwo,

Przygotowując się do analizy przypadków, prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Zidentyfikowanie problemu klinicznego.
  2. Wskazanie szlaku metabolicznego lub defektu metabolicznego (tam, gdzie to możliwe).

 

Koordynator przedmiotu: dr Karolina Słoczyńska
(e-mail: karolina.sloczynska@uj.edu.pl; tel. 12 620 55 77).

 

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie oraz rękawiczki jednorazowe (każda z grup przynosi na I ćwiczenia jedno opakowanie rękawiczek jednorazowych); włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Każdy student powinien być zaopatrzony w sprawozdanie oraz protokół do danego ćwiczenia (dostępne na stronie internetowej zakładu); studenta obowiązuje znajomość metodyki danego ćwiczenia (tzw. wejściówki).

Wykład z Biochemii odbywać się będzie w każdą środę w godzinach 13:45-16:00, w sali wykładowej B,  począwszy od dnia 3 października.

 

►Pliki do pobrania

Przypadki kliniczne – materiały do seminarium

 

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

Zaliczenie dla studentów studiów stacjonarnych z Biotechnologii w kosmetologii odbędzie się  dnia 17.05.2019r. o godz. 10:00 w auli A.

Natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych na ostatnich zajęciach w harmonogramie, tj. 09.06.2019r.

Na zaliczenie prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

 

►Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

►Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć – studia stacjonarne

Harmonogram zajęć – studia niestacjonarne

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu “Biotechnologia w kosmetologii”

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem – Farmacja

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii – II rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

►Harmonogram zajęć

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Wielkość fontu
Kontrast