Dydaktyka

Rok akademicki 2020/2021

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2020/21 

Konsultacje będą odbywać się na platformie Microsoft Teams, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

                                              

Biochemia – II rok Farmacja

 

 

Regulamin

►  Zasady realizacji zajęć 

►  Harmonogramy

ćwiczenia 

seminaria 

 

Ogłoszenia 

– Koordynator przedmiotu: dr Karolina Słoczyńska (e-mail: karolina.sloczynska@uj.edu.pl; tel. 12 620 55 77)

WAŻNE!

EGZAMIN 

Egzamin z przedmiotu Biochemia odbędzie się w następujących terminach:

I termin – 10.02.2021r. godz.11.00

II termin – 24.02.2021r. godz. 11.00

Egzamin odbędzie się na platformie PEGAZ i będzie się składał z pytań testowych oraz z krótkich pytań otwartych.

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z ĆWICZEŃ

W celu zaliczenia kolokwium ćwiczeniowego należało uzyskać minimum 10,2 pkt, tj. 60% maksymalnej ilości punktów (17).

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia lub były nieobecne proszone są o kontakt mailowy (karolina.sloczynska@uj.edu.pl), w celu ustalenia kolejnego terminu kolokwium. Prosimy o kontakt do dnia 4.01.2021r.

SEMINARIA 

Przypominamy o konieczności usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach seminaryjnych zgodnie z Regulaminem zajęć z Biochemii. Osoby nieobecne proszone są o kontakt mailowy z asystentem realizującym dany temat. 

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod analitycznych wykorzystywanych podczas ćwiczeń:

– Spektrofotometria (ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3, ćw. 4, ćw. 5, ćw. 6)

– Chromatografia cienkowarstwowa (ćw. 2)

– Miareczkowanie (ćw. 7)

– Elektroforeza (ćw. 8)

Zalecana literatura:

– Chemia analityczna, tom 1 i 2. Kocjan R. PZWL, Warszawa 2014, wyd. 2.

WAŻNE!

Na ćwiczenia nr 7 (Lipidy) studentów obowiązują okulary ochronne.

►Pliki do pobrania

Materiały do seminariów:

 

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

 

 

Drug Development and Discovery 

Biological  Basics of Pharmaceutical Sciences – Basics of Biochemistry

Academic year 2020/2021

Teachers;  Kamil Piska MSc, Karolina Słoczyńska PhD, Katarzyna Wójcik-Pszczoła PhD

Schedule

Safety Regulation of the Biochemical Laboratory

Biochemical Laboratory Terms and Conditions

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

aminokwasy, peptydy, białka, struktura I, II, III i IV rzędowa białek, wiązanie peptydowe, biosynteza kolagenu

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

►Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu “Biotechnologia w kosmetologii”

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem – Farmacja

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii – II rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

►Harmonogram zajęć

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Wielkość fontu
Kontrast