Dydaktyka

Rok akademicki 2020/2021

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2020/21 

Konsultacje będą odbywać się na platformie Microsoft Teams, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

                                              

Biochemia – II rok Farmacja

 

 

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Biotechnologia w Kosmetologii- studia niestacjonarne odbędzie się 08.05.2021 o godzinie 8.00 poprzez platformę Pegaz. Proszę przygotować kalkulatory.
 
Informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Biotechnologia w Kosmetologii odbędzie się 14.04.2021 o godzinie 14:30 poprzez platformę Pegaz. Proszę przygotować kalkulatory.
 

Harmonogram

Harmonogram studia stacjonarne 

Harmonogram studia niestacjonarne 

►Zasady realizacji zajęć 

Zasady realizacji zajęć 

Ogłoszenia

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

aminokwasy, peptydy, białka, struktura I, II, III i IV rzędowa białek, wiązanie peptydowe, biosynteza kolagenu

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 3:

hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych (podłoża hodowlane, warunki hodowli, fazy wzrostu)
sztuczne substytuty skóry

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 4:

Budowa, rodzaje i funkcje kwasów nukleinowych.
Plazmidy – definicja, budowa, funkcje.
Enzymy restrykcyjne – funkcja i działanie.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 5:

Immobilizacja, metody immobilizacji, witaminy i składniki mineralne obecne w drożdżach Saccharomyces cerevisiae

Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu “Biotechnologia w kosmetologii”

 

 

Wielkość fontu
Kontrast