Dydaktyka

Rok akademicki 2023/2024

Przepisy ogólne

 

Regulamin BHP sali ćwiczeń

 

Biochemia – II rok Farmacja

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2023/24

Koordynator przedmiotu: dr hab. Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk (e-mail: paulina.koczurkiewicz@uj.edu.pl, tel. 12 620 55 77).

Konsultacje będą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin zajęć z Biochemii

Tematy prelekcji, instrukcja przygotowania prezentacji

Przypadki kliniczne 

Ogłoszenia  

Dnia 05.02.2024r., o godzinie 10:00 w auli A i B odbędzie się egzamin z Biochemii.

Natomiast II termin egzaminu zaplanowano na 22.02.2024r. również na godzinę 10:00, aula A oraz sala 106/107. 

Przypominamy, że dnia 10.01.2024r. o godzinie 15:15 w auli A i B odbędzie się kolokwium z Biochemii.

Na ćwiczenia nr 7 (Lipidy) studentów obowiązują okulary ochronne.       

Informujemy, że dnia 21.12.2023r. wykład z Biochemii odbędzie się w formie zdalnej.

Informujemy, że dnia 03.11.2023r. (tj. piątek) wykład z Biochemii odbędzie się w formie zdalnej. 

Dodatkowo dnia 03.11.2023r. odbędzie się zaległy wykład z Biochemii również w formie zdalnej, od godziny 11:00 do 12:30.

Na ćwiczeniach studenta obowiązuje:
– noszenie rękawiczek jednorazowych,
– fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie,
– włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

 Każdy student powinien być zaopatrzony w sprawozdanie oraz protokół do danego ćwiczenia (dostępne na stronie internetowej Zakładu). Studenta obowiązuje znajomość metodyki danego   ćwiczenia.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod analitycznych wykorzystywanych podczas ćwiczeń:
– Spektrofotometria (ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3, ćw. 4, ćw. 5, ćw. 7),
– Chromatografia cienkowarstwowa (ćw. 2),
– Miareczkowanie (ćw. 6),
– Elektroforeza (ćw. 8).

Zalecana literatura:
– Chemia analityczna, tom 1 i 2. Kocjan R. PZWL, Warszawa 2014, wyd. 2.

WAŻNE!
Na ćwiczenia nr 7 (Lipidy) studentów obowiązują okulary ochronne.                                      

Protokoły i sprawozdania do zajęć z przedmiotu Biochemia:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

 

Drug Discovery and Development – 1st year

 

Biology in Pharmaceutical Sciences – Biochemistry – SCHEDULE

Safety Rules for the Department of Pharmaceutical Biochemistry Laboratory

 

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2023/24
Koordynator przedmiotu: dr Kamil Piska  (e-mail: kamil.piska@uj.edu.pl, tel. 12 620 55 77).
Konsultacje będą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

 

 

Harmonogram 

Harmonogram s. stacjonarne 

Harmonogram s. niestacjonarne 

►Zasady realizacji zajęć 

Zasady realizacji zajęć 

Ogłoszenia

PROSIMY O PRYNIESIENIE prostych kalkulatorów na zaliczenie z przedmiotu.

Zaliczenie z przedmiotu „Biotechnologia w kosmetologii” dla studentów I roku – kosmetologia stacjonarna, II termin – odbędzie się dnia 27.05.2024r. o godz. 12:00, sala ćwiczeń 01/15F.

Informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Biotechnologia w kosmetologii dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się dnia 24.04.2024r. o godzinie 13:15 w sali 107 oraz 01/15F.

Natomiast zaliczenie z przedmiotu Biotechnologia w kosmetologii dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowano na dzień 25.05.2024r., godz. 16:00, w auli B./ po zmianie!!

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

aminokwasy, peptydy, białka, struktura I, II, III i IV rzędowa białek, wiązanie peptydowe, biosynteza kolagenu

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 3:

Budowa, rodzaje i funkcje kwasów nukleinowych.
Plazmidy – definicja, budowa, funkcje.
Enzymy restrykcyjne – funkcja i działanie.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 4:

hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych (podłoża hodowlane, warunki hodowli, fazy wzrostu)
sztuczne substytuty skóry

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 5:

Immobilizacja, metody immobilizacji, witaminy i składniki mineralne obecne w drożdżach Saccharomyces cerevisiae

►Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5