Dydaktyka

Rok akademicki 2019/2020

Przepisy ogólne

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2019/20 – semestr letni

prof. dr hab. Elżbieta Pękala – środy, godz. 16:00-16:45

dr Karolina Słoczyńska – poniedziałki, godz. 10:30-11:30

dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk – piątki, godz. 10:00-11:00

dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła – piątki, godz. 10:30-11:30

mgr Kamil Piska – piątki, godz. 11:00-12:00

 

                                              

 

Biochemia – II i III rok Farmacja

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 3.03.2020 r. o godzinie 9:30, w pokoju 01/14 w budynku F, odbędzie się egzamin poprawkowy z Biochemii dla studentów II i III roku z przywróconymi przez dziekanat terminami. Egzamin będzie miał formę ustną.

Punktacja i wynikające z niej oceny z II terminu egzaminu z Biochemii dla studentów II roku Farmacji przedstawiają się następująco:

58-60 bdb
55-57 +db
49-54 db
44-48 +dst
31-43 dst

Aby zdać egzamin należało uzyskać 50%+1 maksymalnej ilości punktów.

Punktacja i wynikające z niej oceny z II terminu egzaminu z Biochemii dla studentów III roku Farmacji przedstawiają się następująco:

60-64 bdb
56-59 +db
50-55 db
44-49 +dst
33- 43 dst

Aby zdać egzamin należało uzyskać 50%+1 maksymalnej ilości punktów.

Możliwość wglądu do prac będzie w piątek 28.02.2020 r. w godz. 11.00-12.30 w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej.   

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu i Regulamin zajęć

Regulamin zajęć rok II

Regulamin zajęć rok III

 

►Harmonogramy zajęć

Harmonogram ćwiczeń II rok

/armonogram seminariów II rok

Harmonogram ćwiczeń III rok

Harmonogram seminariów III rok

 

►Ogłoszenia

– Koordynatorzy przedmiotu:

II rok Farmacji – mgr Kamil Piska (e-mail: kamil.piska@uj.edu.pl; tel. 12 620 55 77)

III rok Farmacji – dr Karolina Słoczyńska (e-mail: karolina.sloczynska@uj.edu.pl; tel. 12 620 55 77)

– Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie oraz rękawiczkijednorazowe (każda z grup przynosina I ćwiczenia jedno opakowanie rękawiczek jednorazowych); włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

– Każdy student powinien być zaopatrzony w sprawozdanie oraz protokół do danego ćwiczenia (dostępne na stronie internetowej zakładu); studenta obowiązuje znajomość metodyki danego ćwiczenia.

Wykład z Biochemii  odbywać się będzie w każdy czwartek w godzinach 12:00-14:15, w sali wykładowej A,  począwszy od dnia 3 października (II rok Farmacja)

oraz środę w godzinach 13:45-16:00, w sali wykładowej B,  począwszy od dnia 2 października (III rok Farmacja).

WAŻNE!

Studenci II roku Farmacji zobowiązani są do zapoznania się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod analitycznych wykorzystywanych podczas ćwiczeń:

– Spektrofotometria (ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3, ćw. 4, ćw. 5, ćw. 6)

– Chromatografia cienkowarstwowa (ćw. 2)

– Miareczkowanie (ćw. 7)

– Elektroforeza (ćw. 8)

Zalecana literatura:

– Chemia analityczna, tom 1 i 2. Kocjan R. PZWL, Warszawa 2014, wyd. 2.

WAŻNE!

Na ćwiczenia nr 7 (Lipidy) studentów obowiązują okulary ochronne.

►Pliki do pobrania

Materiały do seminariów:

 

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z ĆWICZEŃ

II ROK – 10.12.2019r., godz. 17.00-18.30 aula A i B
III ROK – 10.12.2019r., godz. 18.45-20.15 aula A i B

Na kolokwium ćwiczeniowe prosimy zaopatrzyć się w prosty kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

 

EGZAMIN Z BIOCHEMII

II ROK
I termin: 5.02.2020r., godz. 10:00, aula A i B
II termin 21.02.2020r., godz. 13:00, aula A i B

III ROK
I termin: 7.02.2020r., godz. 10:00, aula A i B, 1/1D
II termin 21.02.2020r., godz. 10:00, aula A, 1/1D

 

Drug Development and Discovery 

Biological  Basics of Pharmaceutical Sciences – Basics of Biochemistry

Academic year 2019/2020

Teachers; Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk PhD, Kamil Piska MSc, Karolina Słoczyńska PhD, Katarzyna Wójcik-Pszczoła PhD

Schedule

Safety Regulation of the Biochemical Laboratory

Biochemical Laboratory Terms and Conditions

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

aminokwasy, peptydy, białka, struktura I, II, III i IV rzędowa białek, wiązanie peptydowe, biosynteza kolagenu

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

►Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5

 

►Harmonogram zajęć

Harmonogram s. stacjonarne

Harmonogram s. niestacjonarne

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu “Biotechnologia w kosmetologii”

 

Fakultet

Najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem – Farmacja

 

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Fakultet

Biomedycyna i inżynieria tkankowa w kosmetologii – II rok Kosmetologia

 

►Ogłoszenia

►Harmonogram zajęć

►Zasady zaliczenia przedmiotu

Wielkość fontu
Kontrast