Dydaktyka

Rok akademicki 2023/2024

Przepisy ogólne

 

Regulamin BHP
Regulamin sali ćwiczeń

 

Biochemia – II rok Farmacja

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2023/24

Koordynator przedmiotu: dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk (e-mail: paulina.koczurkiewicz@uj.edu.pl, tel. 12 620 55 77).

Konsultacje będą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin zajęć z Biochemii

Tematy prelekcji, instrukcja przygotowania prezentacji

Przypadki kliniczne 

Ogłoszenia  

  

Na ćwiczeniach studenta obowiązuje:
– noszenie rękawiczek jednorazowych,
– fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie,
– włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi.

 Każdy student powinien być zaopatrzony w sprawozdanie oraz protokół do danego ćwiczenia (dostępne na stronie internetowej Zakładu). Studenta obowiązuje znajomość metodyki danego   ćwiczenia.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod analitycznych wykorzystywanych podczas ćwiczeń:
– Spektrofotometria (ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3, ćw. 4, ćw. 5, ćw. 7),
– Chromatografia cienkowarstwowa (ćw. 2),
– Miareczkowanie (ćw. 6),
– Elektroforeza (ćw. 8).

Zalecana literatura:
– Chemia analityczna, tom 1 i 2. Kocjan R. PZWL, Warszawa 2014, wyd. 2.

WAŻNE!
Na ćwiczenia nr 6 (Lipidy) studentów obowiązują okulary ochronne.                                      

Protokoły i sprawozdania do zajęć

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5
Ćwiczenia 6 Protokół 6 Sprawozdanie 6
Ćwiczenia 7 Protokół 7 Sprawozdanie 7
Ćwiczenia 8 Protokół 8 Sprawozdanie 8

 

Drug Discovery and Development – 1st year

 

Biology in Pharmaceutical Sciences – Biochemistry – SCHEDULE

 

 

Biotechnologia w kosmetologii – I rok Kosmetologia

Terminy konsultacji dla studentów – rok akademicki 2022/23
Koordynator przedmiotu: mgr Kamil Piska  (e-mail: kamil.piska@uj.edu.pl, tel. 12 620 55 77).
Konsultacje będą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

 

 

Harmonogram 

Harmonogram s. stacjonarne 

Harmonogram s. niestacjonarne 

►Zasady realizacji zajęć 

Zasady realizacji zajęć 

Ogłoszenia

 

Na ćwiczenia studenta obowiązuje: fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, odpowiednie obuwie na stabilnej podeszwie, rękawiczki jednorazowe oraz włosy powinny być spięte w sposób, który uniemożliwi ich kontakt z odczynnikami chemicznymi. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 1:

stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń i jednostek, przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 2:

aminokwasy, peptydy, białka, struktura I, II, III i IV rzędowa białek, wiązanie peptydowe, biosynteza kolagenu

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 3:

hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych (podłoża hodowlane, warunki hodowli, fazy wzrostu)
sztuczne substytuty skóry

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 4:

Budowa, rodzaje i funkcje kwasów nukleinowych.
Plazmidy – definicja, budowa, funkcje.
Enzymy restrykcyjne – funkcja i działanie.

Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia 5:

Immobilizacja, metody immobilizacji, witaminy i składniki mineralne obecne w drożdżach Saccharomyces cerevisiae

►Pliki do pobrania

Protokoły i sprawozdania do zajęć:

Ćwiczenia 1 Protokół 1 Sprawozdanie 1
Ćwiczenia 2 Protokół 2 Sprawozdanie 2
Ćwiczenia 3 Protokół 3 Sprawozdanie 3
Ćwiczenia 4 Protokół 4 Sprawozdanie 4
Ćwiczenia 5 Protokół 5 Sprawozdanie 5