Farmacja

Zajęcia fakultatywne dla III roku Farmacji w VI semestrze roku akademickiego 2019/2020

WYBRANE PARAZYTOZY KOSMOPOLITYCZNE I TROPIKALNE

Wykład: 24.03.2020, sala 109, 15:30-19:15
Seminarium: 2.03.2020, sala 109 15:30-18:30
Ćwiczenia: 
9.III; 23.III (7 os. z gr. A-D), sala 01/13, 15:30-17:45 
30.III; 6.IV (7 os. z gr. A-D), sala 01/13, 15:30-17:45 
5.III; 12.III(5 os. gr A+gr E), sala 01/13, 15:30-17:45 

Wykłady

Ćwiczenia 

Seminarium

Materiały do seminarium

 

 

Wielkość fontu
Kontrast