Badania

TEMATYKA BADAWCZA

Jednym z kierunków prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM jest poszukiwanie związków chemicznych mających działanie przeciwbakteryjne oraz związków o aktywności adjuwanta antybiotyków. Te ostatnie cząsteczki pozbawione są aktywności przeciwbakteryjnej, jednak w połączeniu z dostępnymi na rynku farmaceutycznym antybiotykami mają zdolność do przywrócenia ich skuteczności w stosunku do szczepów opornych.

Ważnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny i zdrowia publicznego jest pojawianie się i rozprzestrzenianie opornych na antybiotyki szczepów bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Skutkuje to brakiem możliwości odpowiedniej terapii zakażeń, a dotyczy zarówno zakażeń związanych z opieką zdrowotną jak i pozaszpitalnych – w tym inwazyjnych, które ze względu na ciężki przebieg i konsekwencje, stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Są przyczyną wysokiej śmiertelności i nieodwracalnych powikłań. Stwarzają ryzyko rozwoju trudnych do powstrzymania epidemii.

INNE REALIZOWANE TEMATY BADAŃ  

  • Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki u ważnych klinicznie patogenów bakteryjnych – przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych
  • Identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń (real-time PCR)
  • Oznaczanie wartości MIC w podłożu płynnym dla antybiotyków i nowosyntetyzownych związków, badanych wobec opornych na leki szczepów bakteryjnych
  • Biofilm bakterii; wykrywanie – metody fenotypowe i genetyczne
  • Ocena zdolności tworzenia biofilmu przez szpitalne szczepy Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus i Acinetobacter baumannii
  • Badanie bezpieczeństwa projektowanych substancji leczniczych w aspekcie ich aktywności wobec wybranych bakterii reprezentujących florę fizjologiczną przewodu pokarmowego