Badania

TEMATYKA BADAWCZA

 1. Ocena wpływu terapii lekowych na mikrobiom
 2. Ocena wpływu mikrobiomu na stan zdrowia i choroby
 3. Analiza interakcji mikrobiom – leki, zależności między mikrobiomem a odpowiedzią kliniczną na farmakoterapię
 4. Wpływ suplementów diety, nutraceutyków na mikrobiom
 5. Znaczenie zjawiska dysbiozy w procesie onkogenezy, chorobach metabolicznych, autoimmunologicznych czy w chorobach rzadkich
 6. Monitoring lekooporności wybranych grup mikroorganizmów od chorych z różnych materiałów klinicznych
 7. Badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz narzędzia sztucznej inteligencji „machine learning” w analizie zjawiska lekooporności, a także w analizie możliwych interakcji, działań niepożądanych leków oraz ich powiązanie z oceną kliniczną
 8. Znaczenie celowanej farmakogenetyki (polimorfizm genów odpowiedzialnych za metabolizm leków)
 9. Znaczenie identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych, jako klucz do indywidualnego sterowania terapią onkologiczną
 10. Nowe strategie terapeutyczne z wykorzystaniem produktów mikrobiotycznych (FMT – transfer mikrobioty)
 11. Biofilm mikroorganizmów
 12. Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwbiofilmowych nowo syntetyzowanych związków chemicznych
 13. Badanie synergizmu działania antybiotyków w kontekście zjawiska wielolekooporności drobnoustrojów
 14. Badanie jałowości i czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych