Badania

Tematyka badawcza

 • Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych związków chemicznych oraz ich inhibicyjnego działania wobec wybranych mechanizmów oporności bakterii i biofilmu.
 • Biofilm bakterii; metody wykrywania.
 • Wpływ nowosyntetyzowanych związków chemicznych na bakteryjną florę jelit.
 • Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki u ważnych klinicznie patogenów bakteryjnych przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych.
 • Identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń przy użyciu metody real-time PCR, bezpośrednio w materiale klinicznym pobranym śródoperacyjnie.
 • Wykrywanie genetycznych determinant onkogennej proteiny CagA Helicobacter pylori – w materiale klinicznym pobranym podczas gastroskopii.

REALIZOWANE GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

Granty finansowane przez NARODOWE CENTRUM NAUKI:

 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antybiofilmowe nowych arylosulfonamidowych pochodnych wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis produkujących biofilm. NR DEC-2018/31/N/NZ6/03339, PRELUDIUM 16 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek, Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Karczewska (2019-2022).

Dotacje statutowe i własne dla młodych naukowców w ramach prac badawczych UJ CM:

 • Badania aktywności wybranych związków z grupy pochodnych fenoksyacetyloaminoalkanoli, pochodnych ksantonu i kwasu cynamonowego wobec bakterii/grzybów, stanowiących florę fizjologiczną przewodu pokarmowego, wkontekście badań bezpieczeństwa projektowanych substancji leczniczych oraz poszukiwania nowych leków, skutecznych wobec wielolekoopornych szczepów bakterii.  K/ZDS/007776 – Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Karczewska (2018-2019).
 • Genetyczna charakterystyka determinant oporności szczepów z gatunku Acinetobacter baumannii oraz ocena aktywności przeciwbakteryjnej związków z grupy heterocyklicznych pochodnych piperazyny wobec scharakteryzowanych szczepów.​ K/ZDS/008401 – Kierownik projektu: dr Paweł Nowak (2018)
 • Charakterystyka mechanizmów aktywnego wyrzutu leku warunkującegolekooporność szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych z krwi od pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. K/DSC/005335 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek (2018)
 • Ocena in vitro aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej nowo syntetyzowanych pochodnych amin, pochodnych kwasu cynamonowego oraz wybranych olejków eterycznych. K/ZDS/005656 – Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Budak (2017)
 • Pompy efluksowe u Acinetobacter baumannii – ocena występowania oraz ekspresji wybranych genów. K/ZDS/005655 – Kierownik projektu: dr Paweł Nowak (2017)
 • Analiza współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz Candida spp. wśród pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego. K/DSC/003549 – Kierownik projektu: dr Karolina Klesiewicz (2017)
 • Analiza porównawcza podłoży chromogennych oraz metody PCR w identyfikacji gatunku Candida glabrata. K/DSC/002884 – Kierownik projektu: dr Marianna Małek (2017)
 • Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra w połączeniu z antybiotykami oraz nowo syntetyzowanymi pochodnymi kasntonu wobec wybranych, istotnych klinicznie gatunków bakterii. K/DSC/004295 – Kierownik projektu: dr Paulina Mrowiec (2017)
 • Oporność na antybiotyki u gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych od pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. K/DSC/004313 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek (2017)

Stosowane metody

Identyfikacja drobnoustrojów

 • metody biochemiczne
 • enzymatyczne
 • serologiczne
 • genetyczne

Oznaczanie wrażliwości bakterii na leki p/drobnoustrojowe (antybiogram):

 • metoda jakościowa
  • dyfuzyjno krążkowa (Kirby Bauer Disc Diffusion Method)
 • metody  ilościowe
  • metoda Etest (Epsilometer test), gradientowo dyfuzyjna, służąca do oznaczenia najmniejszego stężenia leku hamującego wzrost drobnoustroju (MIC- Minimal Inhibitory Concentration)
  • metoda seryjnych rozcieńczeń antybiotyku w podłożu płynnym (MIKROMETODA)
  • metoda seryjnych  rozcieńczeń antybiotyku w podłożu stałym
 • metody genetyczne
  • PCR
  • PCR-RAPD
  • real-time PCR

Aparatura badawcza

Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym – Rotor-Gene RG-3000 (Corbett Research), Termocykler T-Personal (Biometra) mikroskop świetlny wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny (NIKON Eclipse 200), inkubator CO2 (New Brundswick Scientific), zamrażarka niskotemperaturowa (-80oC) (New Brundswick Scientific), Spektrofotometr Sunrise (Tekan).

Współpraca
 

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Zakład Chemii Bioorganicznej​

Zakład Chemii Leków

Zakład Diagnostyki Medycznej

Zakład Biochemii Toksykologicznej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Uniwersytecki Szpital w Krakowie, Zakład Mikrobiologii

Poradnia Gastroenterologiczna Falck Medycyna, Kraków


Wybrane publikacje

Mosolygó T, Kincses A, Csonka A, Tönki ÁS, Witek K, Sanmartín C, Marć MA, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Domínguez-Álvarez E, Spengler G. Selenocompounds as Novel Antibacterial Agents and Bacterial Efflux Pump Inhibitors. Molecules 2019, 24: 1487.

Szczeklik K, Owczarek D, Cibor D, Cześnikiewicz-Guzik M, Krzyściak P, Krawczyk A, Mach T, Karczewska E, Krzyściak W. Relative homogeneity of oral bacterial flora in Crohn’s disease compared to ulcerative colitis and its connections with antioxidant defense – preliminary report. Folia Med. Crac.: 2019 : Vol. 59, nr 1, s. 1-27,

Nasim J, Witek K, Kincses A, Abdin AY, Żesławska E, Marć MA, Gajdács M, Spengler G, Nitek W, Latacz G, Karczewska E, Kieć-Kononowicz K, Handzlik J  and Jacob C. Pronounced activity of aromatic selenocyanates against multidrug resistant ESKAPE bacteria. New J Chem 2019, 6021–6031.

Kaczor A, Witek K, Podlewska S, Czekajewska J, Lubelska A, Żesławska E, Nitek W, Latacz G, Alibert S, Pagès JM, Karczewska E, Kieć-Kononowicz K, Handzlik J. 5-Arylideneimidazolones with Amine at Position 3 as Potential Antibiotic Adjuvants against Multidrug Resistant Bacteria. Molecules. 2019 Jan 26;24(3).

Małek M, Bogusz B, Mrowiec P, Szuta M, Opach M, Skiba-Kurek I, Nowak P, Klesiewicz K, Budak A, Karczewska E. Nested PCR for the detection of Aspergillus species in maxillary sinus samples of patients with chronic sinusitis. Rev Iberoam Micol. 2018 Sep 28.

Klesiewicz K, Żelaszczyk D, Trojanowska D, Bogusz B, Małek M, Waszkielewicz A, Szkaradek N, Karczewska E, Marona H, Budak A. Preliminary antifungal activity assay of selected chlorine-containing derivatives of xanthone and phenoxyethyl amines. Chem Biol Drug Des. 2018 Jun 20.

Klesiewicz K, Karczewska E, Nowak P, Mrowiec P, Skiba-Kurek I, Białecka J,Majka Z, Berdzik-Kalarus S, Budak A, Zajdel P. Comparative in vitro studies of furazidin and nitrofurantoin activities against common uropathogens including multidrug-resistant strains of E. coli and S. aureus. Acta Pol. Pharm. 2018 : Vol. 75, nr 3, s. 803-812.

Klesiewicz K, Karczewska E, Nowak P, Skiba-Kurek I, Sito E, Pańczyk K, Koczurkiewicz P, Żelaszczyk D, Pękala E, Waszkielewicz AM, Budak A, Marona H, Gunia-Krzyżak A. Anti-Helicobacter pylori activities of selected N-substituted cinnamamide derivatives evaluated on reference and clinical bacterial strains. J Antibiot (Tokyo). 2018 Feb 13. doi: 10.1038/s41429-018-0027-1.

Małek M, Mrowiec P, Klesiewicz K, Skiba-Kurek I, Szczepański A, Białecka J, Żak I, Bogusz B, Kędzierska J, Budak A, Karczewska E. Prevalence of human pathogens of the clade Nakaseomyces in a culture collection-the first report on Candida bracarensis in Poland. Folia Microbiol (Praha). 2018 Oct 25.

Paluchowska P, Nowak P, Skałkowska M, Budak A. Evaluation of in vitro tigecycline activity against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates from Poland. Acta Pol Pharm. 2017; 74(3): 793-800.

Małek M, Paluchowska P, Bogusz B, Budak A. Molecular characterisation of Candida isolates from intensive care unit patients, Kraków, Poland. Rev Iberoam Micol. 2017; 34(1): 10-16.

Bartoń H, Indyka K, Fołta M, Chłopicka J, Karczewska E, Skiba-Kurek I, Budak A. Influence of manganese(II) on lakcid fermentation of rye mill. Bromat Chem Toksykol. 2016; XLIX(3): 219-224.

Trojanowska D, Paluchowska P, Soja Ł, Budak A. Activity of thyme oil (Oleum thymi) against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. Acta Pol Pharm 2016; 73(4): 975-981.

Nowak P, Paluchowska P. Acinetobacter baumannii: biology and drug resistance – role of carbapenemases. Folia Histochem Cytobiol. 2016; 54(2): 61-74.

Klesiewicz K, Karczewska E, Budak A, Marona H, Szkaradek N. Anti-Helicobacter pylori activity of some newly synthesized derivatives of xanthone. J Antibiot (Tokyo). 2016; 69(11): 825-834.


Podręczniki oraz skrypty

Budak A. Czystość mikrobiologiczna leków ocznych. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Prost ME, Jachowicz R, Nowak JZ. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016, wyd.2.

Karczewska E, Klesiewicz K, Nowak P, Sito E, Skiba I, Zwolińska–Wcisło M, Mach T, Budak A. Empirical versus targeted treatment of Helicobacter pylori infections in southern Poland according to the results of local antimicrobial resistance monitoring. W książce: Bruna Maria Roesler (red.) Trends in Helicobacter pylori Infection. ISBN 978-953-51-1239-6, Publisher Intech, Chapters published April 03 2014; Chapt.12, 321-347, under CC BY 3.0 licence.


Doniesienia zjazdowe

Nowik A, Gawron A, Skiba-Kurek I, Karczewska E. Detection of resistance mechanisms in strains of the genus Staphylococcus with phenotypic and genetic methods. Prezentacja ustna na IMSC 2019 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 25-27 kwiecień 2019.

Nowak P, Czekajewska J, Góra A, Biegańska B, Kędzierska J, Karczewska E. Acinetobacter baumannii – analiza występowania wybranych genetycznych determinant oporności oraz genów związanych z wytwarzaniem biofilmu. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Skiba-Kurek I, Wójcik J, Bieleń J, Dziadosz J, Pradel E, Szewc A, Sowa-Sierant I, Żak I, Karczewska E. Ocena tworzenia biofilmu przez wielolekooporne szczepy Staphylococcus epidermidis wyizolowane  z krwi pacjentówOddziału Intensywnej Terapii Noworodków. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Skiba-Kurek I, Klepacka J, Sowa-Sierant I, Karczewska E. Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych od dzieci hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017

Nowak P, Czekajewska JMarchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Małek M, Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Mrowiec P, Dziadecka J, Kędzierska J, Budak A. Ocena występowania wybranych determinant oporności w grupie wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Skiba-Kurek I., Nowak P, Karczewska E, Sowa-Sierant I, Żak I, Budak A. Analiza występowania genu pompy effluksowej msrA wśród wielolekopornych szczepów z gatunku Staphylococcus epidermidis. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Mrowiec P, Klesiewicz K, Pater P, Skiba-Kurek I, Drożdż R, Budak A. Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra oraz ich połączeń z antybiotykami. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 2017, 25th International Medical Students’ Conference, Kraków. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej).

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Paluchowska P, Karczewska E, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych pochodnych ksantonu. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz. 2 nagroda w sesji plakatowej „Strategie zwalczania drobnoustrojów”.

Klesiewicz K, Trojanowska D, Bogusz B, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Godyń K, Budak A. Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowosyntetyzowanych pochodnych amin i ksantonów. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Paluchowska P, Klesiewicz K, Skałkowska M, Budak A. Podobieństwo genetyczne bakterii z gatunku Acinetobacter baumanii izolowanych z Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Oparzeń. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Budak A. Analiza występowania genów karbapenemaz z grupy OXA oraz pompy efluksowej AdeABC wśród szczepów z gatunku Acinetobacter baumannii. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Witek K, Kaczor A, Latacz G, Bischoff M, Herrmann M, Jacob C, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Budak A. Ocena zdolności przywracania aktywności wybranych leków przeciwdrobnoustrojowych przez nowe pochodne arylidenoimidazolonów wobec szczepów Staphylococcus aureus. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Klesiewicz K, Karczewska E, Gunia A, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Anti-Helicobacter pylori activity of newly synthesised derivatives of xanthone, piperazine and cinnamic acid”; XXIX International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 15-17.09.2016 Magdeburg, Niemcy.

Trojanowska D, Bogusz B, Godyń K, Waszkielewicz A, Szkaradek N, Klesiewicz K, Paluchowska P, Marona H, Budak A. Nowe perspektywy w terapii  grzybic powierzchownych wywołanych przez dermatofity – ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych amin” Konferencja Nowoczesna kosmetologia – od nauki do biznesu, 28.05.2016, Kraków.

Wielkość fontu
Kontrast