Współpraca

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM jest wspierana przez: