Współpraca

  • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
  • Katedra Chemii Organicznej
  • Narodowy Instytut Leków, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii klinicznej
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Zakład Mikrobiologii Klinicznej
  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Mikrobiologii