2020-2002

Publikacje Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku

2020

 • Więckowska, A.; Szałaj, N.; Góral, I.;, Bucki, A.; Latacz, G.; Kiec-Kononowicz, K.; Bautista-Aguilera, O.M.; Romero, A.; Ramos, E.; Egea, J.; Farré Alíns, V.; González-Rodríguez, Á.; López-Munoz, F.; Chioua, M.; Marco-Contelles, J. In Vitro and In Silico ADME-Tox Profiling and Safety Significance of Multifunctional Monoamine Oxidase Inhibitors Targeting Neurodegenerative Diseases. ACS Chem. Neurosci. 2020, 11, 3793-3801
 • Szałaj, N.; Godyń, J.; Jończyk, Jakub.; Pasieka, A.; Panek, D.; Wichur, T.; Więckowski, K.; Zaręba, P.; Bajda, M.; Pislar, A.; Malawska, B.; Sabate, R.; Więckowska, A. Multidirectional in vitro and in cellulo studies as a tool for identification of multi-target-directed ligands aiming at symptoms and causes of Alzheimer’s disease. J Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35, 1944-1952.
 • Śniecikowska, J.; Gluch-Lutwin, M.; Bucki, A.; Więckowska, A.; Siwek, A.; Jastrzebska-Wiesek, M.; Partyka, A.; Wilczyńska, D.; Pytka, K.; Latacz, G.; Przejczowska-Pomierny, K.; Wyska, E.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M.; Newman-Tancredi, A.; Kołaczkowski, M. Discovery of novel pERK1/2- or β-Arrestin-Preferring 5-HT1A Receptor Biased Agonists: Diversified Therapeutic-Like vs. Side Effects Profile. J. Med. Chem. 2020, 63, 10946-10971.
 • Wichur, T.; Więckowska, A.; Więckowski, K.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Del Rio Valdivieso, A.; Panek, D.; Pasieka, A.; Sabat, R.; Knez, D.; Gobec, S.; Malawska, B. 1-Benzylpyrrolidine-3-amine-based BuChE inhibitors with anti-aggregating, antioxidant and metal-chelating properties as multifunctional agents against Alzheimer’s disease. Eur. J. Med. Chem. 2020, 187, 111916.
 • Jończyk, J.; Godyń, J.; Stawarska, E.; Morak-Młodawska, B.; Jeleń, M.; Pluta, K.; Malawska, B. Dual Action of Dipyridothiazine and Quinobenzothiazine Derivatives – Anticancer and Cholinesterase-Inhibiting Activity. Molecules 2020, 25, 11.
 • Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M. γ-Aminobutyric acid transporters as relevant biological target : Their function, structure, inhibitors and role in the therapy of different diseases. International Journal of Biological Macromolecules. 2020, 158, 750-772.
 • Pasieka, A.; Panek, D.; Malawska, B. Multifunctional Ligand Approach : Search for Effective Therapy Against Alzheimers Disease. Alzheimers disease: drug discovery. Exon Publications, 2020, 181-203, Chapter 11
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Wójtowicz, P.; Kręcisz, P.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Łątka, K.; Bajda, M.; Walczak, A.; Galita, G.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymczyk, P.; Szymański, P. New Tetrahydroacridine Hybrids with Dichlorobenzoic Acid Moiety Demonstrating Multifunctional Potential for the Treatment of Alzheimers Disease. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 11.
 • Godyń, J.; Gucwa, D.; Kobrlova, T.; Novak, M.; Soukup, O.; Malawska, B.; Bajda, M. Novel Application of Capillary Electrophoresis With a Liposome Coated Capillary for Prediction of Blood-Brain Barrier Permeability. Talanta, 2020, 217.
 • Zaręba, P.; Gryzło, B.; Malawska, K.; Sałat, K.; Hofner, G.C.; Nowaczyk, A.; Fijałkowski, Ł.; Rapacz, A.; Podkowa, A.; Furgała, A.; Żmudzki, P.; Wanner, K.T.; Malawska, B.; Kulig, K. Novel mouse GABA uptake inhibitors with enhanced inhibitory activity toward mGAT3/4 and their effect on pain threshold in mice. Eur. J. Med. Chem. 2020, 188.
 • Łażewska, D.; Bajda, M.; Kaleta, M.; Zaręba, P.; Doroz-Płonka, A.; Siwek, A.; Alachkar, A.; Mogilski, S.; Saad, A.; Kuder, K.; Olejarz-Maciej, A.; Godyń, J.; Stary, D.; Sudoł, S.; Więcek, M.; Latacz, G.; Walczak, M.; Handzlik, J.; Sadek, B.; Malawska, B.; Kieć-Kononowicz, K. Rational design of new multitarget histamine H3 receptor ligands as potential candidates for treatment of Alzheimer’s disease. Eur. J. Med. Chem. 2020, 207.
 • Bajda, M.; Łażewska, D.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Kuder, K.; Hagenow, S.; Łątka, K.; Stawarska, E.; Stark, H.; Kieć-Kononowicz, K.; Malawska, B. Search for new multi-target compounds against Alzheimers disease among histamine H3 receptor ligands. Eur. J. Med. Chem. 2020, 183.
 • Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M. Structure modeling of γ-aminobutyric acid transporters Molecular basics of ligand selectivity. International Journal of Biological Macromolecules. 2020, 158, 1380-1389.
 • Góral, I.; Łątka, K.; Bajda, M. Structure Modeling of the Norepinephrine Transporter. Biomolecules, 2020, 10, 1.
 • Więckowska, A. Leki o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. [W: Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy]. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 198-232.
 • Malawska, B. Leki wpływające na wegetatywny układ nerwowy. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 233-284.
 • Malawska, B. Leki o działaniu przeciwhistaminowym. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 297-320.
 • Bajda, M. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi. [W: Leki działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi]. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 369-390.
 • Bajda, M. Leki o działaniu moczopędnym (diuretyki). Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 463-475.

 

2019

 • Zaręba, P.; Gryzło, B.; Mazur, G.; Malawska, B. Development, Recent Achievements and Current Directions of Research into GABA Uptake Inhibitors. Curr. Med. Chem. 2019, 26.
 • Jadhav, S.; Avila, J.; Schöll, M.; Kovacs, G. G.; Kövari, E.; Skrabana, R.; Evans, L. D.; Kontsekova, E.; Malawska, B.; de Silva, R.; Buee, L.; Zilka, N. A Walk through Tau Therapeutic Strategies. Acta Neuropathol. Commun. 2019, 7 (1), 22.
 • Jończyk, J.; Lodarski, K.; Staszewski, M.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Soukup, O.; Janockova, J.; Korabecny, J.; Sałat, K.; Malikowska-Racia, N.; Hebda, M.; Szałaj, N.; Filipek, B.; Walczyński, K.; Malawska, B.; Bajda, M. Search for Multifunctional Agents against Alzheimer’s Disease among Non-Imidazole Histamine H3 Receptor Ligands. In Vitro and in Vivo Pharmacological Evaluation and Computational Studies of Piperazine Derivatives. Bioorg. Chem. 2019, 90, 103084.
 • Bajda, M.; Łażewska, D.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Kuder, K.; Hagenow, S.; Łątka, K.; Stawarska, E.; Stark, H.; Kieć-Kononowicz, K.; Malawska, B. Search for New Multi-Target Compounds against Alzheimer’s Disease among Histamine H3 Receptor Ligands. Eur. J. Med. Chem. 2019, 185, 111785.
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Kręcisz, P.; Skibiński, R.; Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymczyk, P.; Szymański, P. Discovery of New Cyclopentaquinoline Analogues as Multifunctional Agents for the Treatment of Alzheimer’s Disease. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20 (3), 498.
 • Zagórska, A.; Partyka, A.; Bucki, A.; Kołaczkowski, M.; JastrzębskaWięsek, M.; Czopek, A.; Siwek, A.; GłuchLutwin, M.; Bednarski, M.; Bajda, M.; Jończyk, J.; Piska, K.; Koczurkiewicz, P.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M. Characteristics of Metabolic Stability and the Cell Permeability of 2pyrimidinylpiperazinylalkyl Derivatives of 1Himidazo[2,1 f ]Purine2,4(3 H ,8 H )dione with Antidepressant and Anxiolyticlike Activities. Chem. Biol. Drug Des. 2019, 93 (4), 511–521.
 • Shahzad, S. A.; Yar, M.; Khan, Z. A.; Shahzadi, L.; Naqvi, S. A. R.; Mahmood, A.; Ullah, S.; Shaikh, A. J.; Sherazi, T. A.; Bale, A. T.; Kukułowicz, J.; Bajda, M. Identification of 1,2,4-Triazoles as New Thymidine Phosphorylase Inhibitors: Future Anti-Tumor Drugs. Bioorg. Chem. 2019, 85, 209–220.
 • Viswanadhapalli, S.; Luo, Y.; Sareddy, G. R.; Santhamma, B.; Zhou, M.; Li, M.; Ma, S.; Sonavane, R.; Pratap, U. P.; Altwegg, K. A.; Li, X.; Chang, A.; Chávez-Riveros, A.; Dileep, K. V.; Zhang, K. Y. J.; Pan, X.; Murali, R.; Bajda, M.; Raj, G. V.; Brenner, A. J.; Manthati, V.; Rao, M. K.; Tekmal, R. R.; Nair, H. B.; Nickisch, K. J.; Vadlamudi, R. K. EC359: A First-in-Class Small-Molecule Inhibitor for Targeting Oncogenic LIFR Signaling in Triple-Negative Breast Cancer. Mol. Cancer Ther. 2019, 18 (8), 1341–1354.
 • Marcinkowska, M.; Bucki, A.; Panek, D.; Siwek, A.; Fajkis, N.; Bednarski, M.; Zygmunt, M.; Godyń, J.; Del Rio Valdivieso, A.; Kotańska, M.; Kołaczkowski, M.; Więckowska, A. AntiAlzheimer’s Multitargetdirected Ligands with Serotonin 5HT 6 Antagonist, Butyrylcholinesterase Inhibitory, and Antioxidant Activity. Arch. Pharm. (Weinheim). 2019, 352 (7), 1900041.
 • Gniazdowska, E.; Koźmiński, P.; Halik, P.; Bajda, M.; Czarnecka, K.; Mikiciuk-Olasik, E.; Masłowska, K.; Rogulski, Z.; Cheda, Ł.; Kilian, K.; Szymański, P. Synthesis, Physicochemical and Biological Evaluation of Tacrine Derivative Labeled with Technetium-99m and Gallium-68 as a Prospective Diagnostic Tool for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease. Bioorg. Chem. 2019, 91, 103136.
 • Sniecikowska, J.; Gluch-Lutwin, M.; Bucki, A.; Więckowska, A.; Siwek, A.; Jastrzebska-Wiesek, M.; Partyka, A.; Wilczyńska, D.; Pytka, K.; Pociecha, K.; Cios, A.; Wyska, E.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M.; Varney, M. A.; Newman-Tancredi, A.; Kolaczkowski, M. Novel Aryloxyethyl Derivatives of 1-(1-Benzoylpiperidin-4-Yl)Methanamine as the Extracellular Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2) Phosphorylation-Preferring Serotonin 5-HT 1A Receptor-Biased Agonists with Robust Antidepressant-like Activity. J. Med. Chem. 2019, 62 (5), 2750–2771.

 

2018

 • Panek, D.; Więckowska, A.; Jończyk, J.; Godyń, J.; Bajda, M.; Wichur, T.; Pasieka, A.; Knez, D.; Pišlar, A.; Korabecny, J.; Soukup, O.; Sepsova, V.; Sabaté, R.; Kos, J.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of 1-Benzylamino-2-Hydroxyalkyl Derivatives as New Potential Disease-Modifying Multifunctional Anti-Alzheimer’s Agents. ACS Chem. Neurosci. 2018, 9 (5), 1074–1094.
 • Panek, D.; Więckowska, A.; Pasieka, A.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Knez, D.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of 2-(Benzylamino-2-Hydroxyalkyl)Isoindoline-1,3-Diones Derivatives as Potential Disease-Modifying Multifunctional Anti-Alzheimer Agents. Molecules 2018, 23 (2), 347.
 • Bajda, M.; Łątka, K.; Hebda, M.; Jończyk, J.; Malawska, B. Novel Carbamate Derivatives as Selective Butyrylcholinesterase Inhibitors. Bioorg. Chem. 2018, 78, 29–38.
 • Więckowska, A.; Wichur, T.; Godyń, J.; Bucki, A.; Marcinkowska, M.; Siwek, A.; Więckowski, K.; Zaręba, P.; Knez, D.; Głuch-Lutwin, M.; Kazek, G.; Latacz, G.; Mika, K.; Kołaczkowski, M.; Korabecny, J.; Soukup, O.; Benkova, M.; Kieć-Kononowicz, K.; Gobec, S.; Malawska, B. Novel Multitarget-Directed Ligands Aiming at Symptoms and Causes of Alzheimer’s Disease. ACS Chem. Neurosci. 2018, 9 (5), 1195–1214.
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Maciejewska, K.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Sołowiej, P.; Majsterek, I.; Szymański, P. New Cyclopentaquinoline Hybrids with Multifunctional Capacities for the Treatment of Alzheimer’s Disease. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2018, 33 (1), 158–170.
 • Rehman, T. U.; Riaz, S.; Khan, I. U.; Ashraf, M.; Bajda, M.; Gawalska, A.; Yar, M. Novel Pyridine-2,4,6-Tricarbohydrazide Thiourea Compounds as Small Key Organic Molecules for the Potential Treatment of Type-2 Diabetes Mellitus: In Vitro Studies against Yeast α– and β-Glucosidase and in Silico Molecular Modeling. Arch. Pharm. (Weinheim). 2018, 351 (1), 1700236.
 • Czarnecka, K.; Chufarova, N.; Halczuk, K.; Maciejewska, K.; Girek, M.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymański, P. Tetrahydroacridine Derivatives with Dichloronicotinic Acid Moiety as Attractive, Multipotent Agents for Alzheimer’s Disease Treatment. Eur. J. Med. Chem. 2018, 145, 760–769.
 • Bajda, M.; Chłoń-Rzepa, G.; Żmudzki, P.; Czopek, A.; Stanisz-Wallis, K.; Łątka, K.; Pawłowski, M.; Zagórska, A. Determination of Ligand Efficiency Indices in a Group of 7H-Purine-2,6-Dione Derivatives with Psychotropic Activity Using Micellar Electrokinetic Chromatography. Electrophoresis 2018, 39 (19), 2446–2453.
 • Łażewska, D.; Olejarz-Maciej, A.; Kaleta, M.; Bajda, M.; Siwek, A.; Karcz, T.; Doroz-Płonka, A.; Cichoń, U.; Kuder, K.; Kieć-Kononowicz, K. 4-Tert-Pentylphenoxyalkyl Derivatives – Histamine H3 Receptor Ligands and Monoamine Oxidase B Inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2018, 28 (23–24), 3596–3600.
 • Kotańska, M.; Kulig, K.; Marcinkowska, M.; Bednarski, M.; Malawska, K.; Zaręba, P. Metabolic Benefits of 1-(3-(4-(o-Tolyl)Piperazin-1-Yl)Propyl)Pyrrolidin-2-One: A Non-Selective α-Adrenoceptor Antagonist. J. Endocrinol. Invest. 2018, 41 (5), 609–619.
 • Salat, K.; Gryzlo, B.; Kulig, K. Experimental Drugs for Neuropathic Pain. Curr. Neuropharmacol. 2018, 16 (8), 1193–1209.
 • Szałaj, N.; Lu, L.; Benediktsdottir, A.; Zamaratski, E.; Cao, S.; Olanders, G.; Hedgecock, C.; Karlén, A.; Erdélyi, M.; Hughes, D.; Mowbray, S. L.; Brandt, P. Boronic Ester-Linked Macrocyclic Lipopeptides as Serine Protease Inhibitors Targeting Escherichia Coli Type I Signal Peptidase. Eur. J. Med. Chem. 2018, 157, 1346–1360.

 

2017

 • Panek, D.; Wichur, T.; Godyń , J.; Pasieka, A.; Malawska, B. Advances toward Multifunctional Cholinesterase and β-Amyloid Aggregation Inhibitors. Future Med. Chem. 2017, 9 (15), 1835–1854.
 • Panek, D.; Więckowska, A.; Wichur, T.; Bajda, M.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Mika, K.; Janockova, J.; Soukup, O.; Knez, D.; Korabecny, J.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis and Biological Evaluation of New Phthalimide and Saccharin Derivatives with Alicyclic Amines Targeting Cholinesterases, Beta-Secretase and Amyloid Beta Aggregation. Eur. J. Med. Chem. 2017, 125, 676–695.
 • Jończyk, J.; Malawska, B.; Bajda, M. Hybrid Approach to Structure Modeling of the Histamine H3 Receptor: Multi-Level Assessment as a Tool for Model Verification. PLoS One 2017, 12 (10), e0186108.
 • Godyń, J.; Hebda, M.; Więckowska, A.; Więckowski, K.; Malawska, B.; Bajda, M. Lipophilic Properties of Anti-Alzheimer’s Agents Determined by Micellar Electrokinetic Chromatography and Reversed-Phase Thin-Layer Chromatography. Electrophoresis 2017, 38 (9–10), 1268–1275.
 • Malawska, K.; Rak, A.; Gryzło, B.; Sałat, K.; Michałowska, M.; Żmudzka, E.; Lodarski, K.; Malawska, B.; Kulig, K. Search for New Potential Anticonvulsants with Anxiolytic and Antidepressant Properties among Derivatives of 4,4-Diphenylpyrrolidin-2-One. Pharmacol. Rep. 2017, 69 (1), 105–111.
 • Czarnecka, K.; Szymański, P.; Girek, M.; Mikiciuk-Olasik, E.; Skibiński, R.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Malawska, B.; Jończyk, J.; Bajda, M. Tetrahydroacridine Derivatives with Fluorobenzoic Acid Moiety as Multifunctional Agents for Alzheimer’s Disease Treatment. Bioorg. Chem. 2017, 72, 315–322.
 • Dgachi, Y.; Sokolov, O.; Luzet, V.; Godyń, J.; Panek, D.; Bonet, A.; Martin, H.; Iriepa, I.; Moraleda, I.; García-Iriepa, C.; Janockova, J.; Richert, L.; Soukup, O.; Malawska, B.; Chabchoub, F.; Marco-Contelles, J.; Ismaili, L. Tetrahydropyranodiquinolin-8-Amines as New, Non Hepatotoxic, Antioxidant, and Acetylcholinesterase Inhibitors for Alzheimer’s Disease Therapy. Eur. J. Med. Chem. 2017, 126, 576–589.
 • Bajda, M.; Filipek, S. Computational Approach for the Assessment of Inhibitory Potency against Beta-Amyloid Aggregation. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27 (2), 212–216.
 • Gniazdowska, E.; Koźmiński, P.; Wasek, M.; Bajda, M.; Sikora, J.; Mikiciuk-Olasik, E.; Szymański, P. Synthesis, Physicochemical and Biological Studies of Technetium-99m Labeled Tacrine Derivative as a Diagnostic Tool for Evaluation of Cholinesterase Level. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25 (3), 912–920.
 • Sałat, K.; Podkowa, A.; Malikowska, N.; Kern, F.; Pabel, J.; Wojcieszak, E.; Kulig, K.; Wanner, K. T.; Strach, B.; Wyska, E. Novel, Highly Potent and in Vivo Active Inhibitor of GABA Transporter Subtype 1 with Anticonvulsant, Anxiolytic, Antidepressant and Antinociceptive Properties. Neuropharmacology 2017, 113 (Pt A), 331–342.
 • De Rosa, M.; Lu, L.; Zamaratski, E.; Szałaj, N.; Cao, S.; Wadensten, H.; Lenhammar, L.; Gising, J.; Roos, A. K.; Huseby, D. L.; Larsson, R.; Andrén, P. E.; Hughes, D.; Brandt, P.; Mowbray, S. L.; Karlén, A. Design, Synthesis and in Vitro Biological Evaluation of Oligopeptides Targeting E. Coli Type I Signal Peptidase (LepB). Bioorg. Med. Chem. 2017, 25 (3), 897–911.
 • Szymańska, E.; Chałupnik, P.; Johansen, T. N.; Nielsen, B.; Cuñado Moral, A. M.; Pickering, D. S.; Więckowska, A.; Kieć-Kononowicz, K. Aryl- and Heteroaryl-Substituted Phenylalanines as AMPA Receptor Ligands. Chem. Biol. Drug Des. 2017, 90 (6), 1271–1281.

 

2016

 • Košak, U.; Brus, B.; Knez, D.; Šink, R.; Žakelj, S.; Trontelj, J.; Pišlar, A.; Šlenc, J.; Gobec, M.; Živin, M.; Tratnjek, L.; Perše, M.; Sałat, K.; Podkowa, A.; Filipek, B.; Nachon, F.; Brazzolotto, X.; Więckowska, A.; Malawska, B.; Stojan, J.; Raščan, I. M.; Kos, J.; Coquelle, N.; Colletier, J.-P.; Gobec, S. Development of an In-Vivo Active Reversible Butyrylcholinesterase Inhibitor. Sci. Rep. 2016, 6 (1), 39495.
 • Łażewska, D.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Szałaj, N.; Więckowska, A.; Panek, D.; Moore, C.; Kuder, K.; Malawska, B.; Kieć-Kononowicz, K. Cholinesterase Inhibitory Activity of Chlorophenoxy Derivatives-Histamine H3 Receptor Ligands. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016, 26 (16), 4140–4145.
 • Więckowska, A.; Kołaczkowski, M.; Bucki, A.; Godyń, J.; Marcinkowska, M.; Więckowski, K.; Zaręba, P.; Siwek, A.; Kazek, G.; Głuch-Lutwin, M.; Mierzejewski, P.; Bienkowski, P.; Sienkiewicz-Jarosz, H.; Knez, D.; Wichur, T.; Gobec, S.; Malawska, B. Novel Multi-Target-Directed Ligands for Alzheimer’s Disease: Combining Cholinesterase Inhibitors and 5-HT6 Receptor Antagonists. Design, Synthesis and Biological Evaluation. Eur. J. Med. Chem. 2016, 124, 63–81.
 • Dgachi, Y.; Ismaili, L.; Knez, D.; Benchekroun, M.; Martin, H.; Szałaj, N.; Wehle, S.; Bautista-Aguilera, O. M.; Luzet, V.; Bonnet, A.; Malawska, B.; Gobec, S.; Chioua, M.; Decker, M.; Chabchoub, F.; Marco-Contelles, J. Synthesis and Biological Assessment of Racemic Benzochromenopyrimidinimines as Antioxidant, Cholinesterase, and Aβ1-42 Aggregation Inhibitors for Alzheimer’s Disease Therapy. ChemMedChem 2016, 11 (12), 1318–1327.
 • Dgachi, Y.; Bautista-Aguilera, O. M.; Benchekroun, M.; Martin, H.; Bonet, A.; Knez, D.; Godyń, J.; Malawska, B.; Gobec, S.; Chioua, M.; Janockova, J.; Soukup, O.; Chabchoub, F.; Marco-Contelles, J.; Ismaili, L. Synthesis and Biological Evaluation of Benzochromenopyrimidinones as Cholinesterase Inhibitors and Potent Antioxidant, Non-Hepatotoxic Agents for Alzheimer’s Disease. Molecules 2016, 21 (5), 634.
 • Hebda, M.; Bajda, M.; Więckowska, A.; Szałaj, N.; Pasieka, A.; Panek, D.; Godyń, J.; Wichur, T.; Knez, D.; Gobec, S.; Malawska, B. Synthesis, Molecular Modelling and Biological Evaluation of Novel Heterodimeric, Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and Amyloid Beta. Molecules 2016, 21 (4), 410.
 • Godyń, J.; Jończyk, J.; Panek, D.; Malawska, B. Therapeutic Strategies for Alzheimer’s Disease in Clinical Trials. Pharmacol. Rep. 2016, 68 (1), 127–138.
 • Mutahir, S.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Khan, I. U.; Khan, M. A.; Ullah, N.; Ashraf, M.; Qurat-ul-Ain; Riaz, S.; Hussain, S.; Yar, M. Novel Biphenyl Bis -Sulfonamides as Acetyl and Butyrylcholinesterase Inhibitors: Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Modeling Studies. Bioorg. Chem. 2016, 64, 13–20.
 • Latek, D.; Bajda, M.; Filipek, S. A Hybrid Approach to Structure and Function Modeling of G Protein-Coupled Receptors. J. Chem. Inf. Model. 2016, 56 (4), 630–641.
 • Farooq, A.; Shahazadi, L.; Bajda, M.; Ullah, N.; Rauf, A.; Shahzad, S. A.; Khan, A. F.; Ashraf, M.; Yar, M. Organocatalyzed Novel Synthetic Methodology for Highly Functionalized Piperidines as Potent α-Glucosidase Inhibitors. Arch. Pharm. (Weinheim). 2016, 349 (9), 724–732.
 • Dudek, M.; Knutelska, J.; Bednarski, M.; Nowiński, L.; Zygmunt, M.; Kazek, G.; Mordyl, B.; Głuch-Lutwin, M.; Zaręba, P.; Kulig, K.; Sapa, J. Pyrrolidin-2-One Derivatives May Reduce Body Weight in Rats with Diet-Induced Obesity. Eur. J. Pharmacol. 2016, 776, 146–155.
 • Di Pietro, O.; Alencar, N.; Esteban, G.; Viayna, E.; Szałaj, N.; Vázquez, J.; Juárez-Jiménez, J.; Sola, I.; Pérez, B.; Solé, M.; Unzeta, M.; Muñoz-Torrero, D.; Luque, F. J. Design, Synthesis and Biological Evaluation of N-Methyl-N-[(1,2,3-Triazol-4-Yl)Alkyl]Propargylamines as Novel Monoamine Oxidase B Inhibitors. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24 (20), 4835–4854.

 

2015

 • Wichur, T.; Malawska, B. Multifunctional Ligands–a New Approach in the Search for Drugs against Multi-Factorial Diseases. Postepy Hig. Med. Dosw. (Online) 2015, 69, 1423–1434.
 • Sałat, K.; Witalis, J.; Zadrożna, M.; Sołtys, Z.; Nowak, B.; Filipek, B.; Więckowski, K.; Malawska, B. 3-[4-(3-Trifluoromethyl-Phenyl)-Piperazin-1-Yl]-Dihydrofuran-2-One and Pregabalin Attenuate Tactile Allodynia in the Mouse Model of Chronic Constriction Injury. Toxicol. Mech. Methods 2015, 25 (7), 514–523.
 • Zaręba, P.; Dudek, M.; Lustyk, K.; Siwek, A.; Starowicz, G.; Bednarski, M.; Nowiński, L.; Zygmunt, M.; Sapa, J.; Malawska, B.; Kulig, K. Antiarrhythmic and α-Adrenoceptor Antagonistic Properties of Novel Arylpiperazine Derivatives of Pyrrolidin-2-One. Arch. Pharm. (Weinheim). 2015, 348 (12), 861–867.
 • Guzior, N.; Bajda, M.; Skrok, M.; Kurpiewska, K.; Lewiński, K.; Brus, B.; Pišlar, A.; Kos, J.; Gobec, S.; Malawska, B. Development of Multifunctional, Heterodimeric Isoindoline-1,3-Dione Derivatives as Cholinesterase and β-Amyloid Aggregation Inhibitors with Neuroprotective Properties. Eur. J. Med. Chem. 2015, 92, 738–749.
 • Lodarski, K.; Jończyk, J.; Guzior, N.; Bajda, M.; Gładysz, J.; Walczyk, J.; Jeleń, M.; Morak-Młodawska, B.; Pluta, K.; Malawska, B. Discovery of Butyrylcholinesterase Inhibitors among Derivatives of Azaphenothiazines. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2015, 30 (1), 98–106.
 • Guzior, N.; Bajda, M.; Rakoczy, J.; Brus, B.; Gobec, S.; Malawska, B. Isoindoline-1,3-Dione Derivatives Targeting Cholinesterases: Design, Synthesis and Biological Evaluation of Potential Anti-Alzheimer’s Agents. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (7), 1629–1637.
 • Guzior, N.; Wieckowska, A.; Panek, D.; Malawska, B. Recent Development of Multifunctional Agents as Potential Drug Candidates for the Treatment of Alzheimer’s Disease. Curr. Med. Chem. 2015, 22 (3), 373–404.
 • Szałaj, N.; Bajda, M.; Dudek, K.; Brus, B.; Gobec, S.; Malawska, B. Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and β-Amyloid: Synthesis, Biological Evaluation of Heterodimeric Compounds with Benzylamine Pharmacophore. Arch. Pharm. (Weinheim). 2015, 348 (8), 556–563.
 • Bajda, M.; Panek, D.; Hebda, M.; Więckowska, A.; Guzior, N.; Malawska, B. Search for Potential Cholinesterase Inhibitors from the Zinc Database by Virtual Screening Method. Acta Pol. Pharm. 2015, 72 (4), 737–745.
 • Więckowska, A.; Więckowski, K.; Bajda, M.; Brus, B.; Sałat, K.; Czerwińska, P.; Gobec, S.; Filipek, B.; Malawska, B. Synthesis of New N-Benzylpiperidine Derivatives as Cholinesterase Inhibitors with β-Amyloid Anti-Aggregation Properties and Beneficial Effects on Memory in Vivo. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (10), 2445–2457.
 • Bajda, M.; Jończyk, J.; Malawska, B.; Czarnecka, K.; Girek, M.; Olszewska, P.; Sikora, J.; Mikiciuk-Olasik, E.; Skibiński, R.; Gumieniczek, A.; Szymański, P. Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Modeling of New Tetrahydroacridine Derivatives as Potential Multifunctional Agents for the Treatment of Alzheimer’s Disease. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (17), 5610–5618.
 • Zaręba, P.; Dudek, M.; Lustyk, K.; Siwek, A.; Starowicz, G.; Bednarski, M.; Nowiński, L.; Raźny, K.; Sapa, J.; Malawska, B.; Kulig, K. α-Adrenoceptor Antagonistic and Hypotensive Properties of Novel Arylpiperazine Derivatives of Pyrrolidin-2-One. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (9), 2104–2111.
 • Yar, M.; Bajda, M.; Shahzad, S.; Ullah, N.; Gilani, M. A.; Ashraf, M.; Rauf, A.; Shaukat, A. Organocatalyzed Solvent Free an Efficient Novel Synthesis of 2,4,5-Trisubstituted Imidazoles for α-Glucosidase Inhibition to Treat Diabetes. Bioorg. Chem. 2015, 58, 65–71.
 • Bajda, M.; Filipek, S. Study of Early Stages of Amyloid Aβ13-23 Formation Using Molecular Dynamics Simulation in Implicit Environments. Comput. Biol. Chem. 2015, 56, 13–18.
 • Shahzad, S. A.; Yar, M.; Bajda, M.; Shahzadi, L.; Khan, Z. A.; Naqvi, S. A. R.; Mutahir, S.; Mahmood, N.; Khan, K. M. Synthesis, Thymidine Phosphorylase Inhibition and Molecular Modeling Studies of 1,3,4-Oxadiazole-2-Thione Derivatives. Bioorg. Chem. 2015, 60, 37–41.
 • Rauf, A.; Shahzad, S.; Bajda, M.; Yar, M.; Ahmed, F.; Hussain, N.; Akhtar, M. N.; Khan, A.; Jończyk, J. Design and Synthesis of New Barbituric- and Thiobarbituric Acid Derivatives as Potent Urease Inhibitors: Structure Activity Relationship and Molecular Modeling Studies. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (17), 6049–6058.
 • Riaz, S.; Khan, I. U.; Bajda, M.; Ashraf, M.; Qurat-ul-Ain; Shaukat, A.; Rehman, T. U.; Mutahir, S.; Hussain, S.; Mustafa, G.; Yar, M. Pyridine Sulfonamide as a Small Key Organic Molecule for the Potential Treatment of Type-II Diabetes Mellitus and Alzheimer’s Disease: In Vitro Studies against Yeast α-Glucosidase, Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase. Bioorg. Chem. 2015, 63, 64–71.
 • Zagórska, A.; Czopek, A.; Pełka, K.; Bajda, M.; Stanisz-Wallis, K.; Pawłowski, M. Reversed-Phase High-Performence Liquid Chromatography Study of Liphophilicity Imidazo[2,1-F]Theophylline Derivatives. Acta Pol. Pharm. 2015, 72 (4), 663–669.
 • Gryzlo, B.; Zareba, P.; Malawska, K.; Jakubowska, A.; Kulig, K. Progress in the Search for New Dopamine Transporter Inhibitors. Curr. Med. Chem. 2015, 22 (28), 3255–3277.
 • Sałat, K.; Podkowa, A.; Kowalczyk, P.; Kulig, K.; Dziubina, A.; Filipek, B.; Librowski, T. Anticonvulsant Active Inhibitor of GABA Transporter Subtype 1, Tiagabine, with Activity in Mouse Models of Anxiety, Pain and Depression. Pharmacol. Reports 2015, 67 (3), 465–472.
 • Sałat, K.; Jakubowska, A.; Kulig, K. Cebranopadol: A First-in-Class Potent Analgesic Agent with Agonistic Activity at Nociceptin/Orphanin FQ and Opioid Receptors. Expert Opin. Investig. Drugs 2015, 24 (6), 837–844.
 • Sałat, K.; Podkowa, A.; Mogilski, S.; Zaręba, P.; Kulig, K.; Sałat, R.; Malikowska, N.; Filipek, B. The Effect of GABA Transporter 1 (GAT1) Inhibitor, Tiagabine, on Scopolamine-Induced Memory Impairments in Mice. Pharmacol. Reports 2015, 67 (6), 1155–1162.

 

2014

 • Sałat, K.; Cios, A.; Wyska, E.; Sałat, R.; Mogilski, S.; Filipek, B.; Więckowski, K.; Malawska, B. Antiallodynic and Antihyperalgesic Activity of 3-[4-(3-Trifluoromethyl-Phenyl)-Piperazin-1-Yl]-Dihydrofuran-2-One Compared to Pregabalin in Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain in Mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2014, 122, 173–181.
 • Bajda, M.; Jończyk, J.; Malawska, B.; Filipek, S. Application of Computational Methods for the Design of BACE-1 Inhibitors: Validation of in Silico Modelling. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15 (3), 5128–5139.
 • Sapa, J.; Zygmunt, M.; Kulig, K.; Malawska, B.; Dudek, M.; Filipek, B.; Bednarski, M.; Kusak, A.; Nowak, G. Evaluation of Anticonvulsant Activity of Novel Pyrrolidin-2-One Derivatives. Pharmacol. Rep. 2014, 66 (4), 708–711.
 • Shahzad, S. A.; Yar, M.; Bajda, M.; Jadoon, B.; Khan, Z. A.; Naqvi, S. A. R.; Shaikh, A. J.; Hayat, K.; Mahmmod, A.; Mahmood, N.; Filipek, S. Synthesis and Biological Evaluation of Novel Oxadiazole Derivatives: A New Class of Thymidine Phosphorylase Inhibitors as Potential Anti-Tumor Agents. Bioorg. Med. Chem. 2014, 22 (3), 1008–1015.
 • Yar, M.; Bajda, M.; Mehmood, R.; Sidra, L.; Ullah, N.; Shahzadi, L.; Ashraf, M.; Ismail, T.; Shahzad, S.; Khan, Z.; Naqvi, S.; Mahmood, N. Design and Synthesis of New Dual Binding Site Cholinesterase Inhibitors: In Vitro Inhibition Studies with in Silico Docking. Lett. Drug Des. Discov. 2014, 11 (3), 331–338.
 • Yar, M.; Bajda, M.; Shahzadi, L.; Shahzad, S. A.; Ahmed, M.; Ashraf, M.; Alam, U.; Khan, I. U.; Khan, A. F. Novel Synthesis of Dihydropyrimidines for α-Glucosidase Inhibition to Treat Type 2 Diabetes: In Vitro Biological Evaluation and in Silico Docking. Bioorg. Chem. 2014, 54, 96–104.
 • Gryzło, B.; Kulig, K. Quinoline – a Promising Fragment in the Search for New Antimalarials. Mini-Reviews Med. Chem. 2014, 14 (4), 332–344.
 • Sałat, K.; Kowalczyk, P.; Gryzło, B.; Jakubowska, A.; Kulig, K. New Investigational Drugs for the Treatment of Neuropathic Pain. Expert Opin. Investig. Drugs 2014, 23 (8), 1093–1104.
 • Kowalczyk, P.; Sałat, K.; Höfner, G. C.; Mucha, M.; Rapacz, A.; Podkowa, A.; Filipek, B.; Wanner, K. T.; Kulig, K. Synthesis, Biological Evaluation and Structure–activity Relationship of New GABA Uptake Inhibitors, Derivatives of 4-Aminobutanamides. Eur. J. Med. Chem. 2014, 83, 256–273.
 • Sałat, K.; Jakubowska, A.; Kulig, K. Zucapsaicin for the Treatment of Neuropathic Pain. Expert Opin. Investig. Drugs 2014, 23 (10), 1433–1440.
 • Behrends, M.; Wallinder, C.; Wieckowska, A.; Guimond, M.-O.; Hallberg, A.; Gallo-Payet, N.; Larhed, M. N -Aryl Isoleucine Derivatives as Angiotensin II AT 2 Receptor Ligands. ChemistryOpen 2014, 3 (2), 65–75.

 

2013

 • Bajda, M.; Guła, A.; Więckowski, K.; Malawska, B. Determination of Lipophilicity of γ-Butyrolactone Derivatives with Anticonvulsant and Analgesic Activity Using Micellar Electrokinetic Chromatography. Electrophoresis 2013, n/a-n/a.
 • Sałat, K.; Gawlik, K.; Witalis, J.; Pawlica-Gosiewska, D.; Filipek, B.; Solnica, B.; Więckowski, K.; Malawska, B. Evaluation of Antinociceptive and Antioxidant Properties of 3-[4-(3-Trifluoromethyl-Phenyl)-Piperazin-1-Yl]-Dihydrofuran-2-One in Mice. Naunyn. Schmiedebergs. Arch. Pharmacol. 2013, 386 (6), 493–505.
 • Sałat, K.; Kulig, K.; Gajda, J.; Więckowski, K.; Filipek, B.; Malawska, B. Evaluation of Anxiolytic-like, Anticonvulsant, Antidepressant-like and Antinociceptive Properties of New 2-Substituted 4-Hydroxybutanamides with Affinity for GABA Transporters in Mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2013, 110, 145–153.
 • Szymański, P.; Skibiński, R.; Inglot, T.; Bajda, M.; Jończyk, J.; Malawska, B.; Mikiciuk-Olasik, E. New Tacrine Analogs as Acetylcholinesterase Inhibitors – Theoretical Study with Chemometric Analysis. Molecules 2013, 18 (3), 2878–2894.
 • Bajda, M.; Więckowska, A.; Hebda, M.; Guzior, N.; Sotriffer, C. A.; Malawska, B. Structure-Based Search for New Inhibitors of Cholinesterases. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14 (3), 5608–5632.
 • Skrzypek, A.; Matysiak, J.; Niewiadomy, A.; Bajda, M.; Szymański, P. Synthesis and Biological Evaluation of 1,3,4-Thiadiazole Analogues as Novel AChE and BuChE Inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2013, 62, 311–319.
 • Jakubowska, A.; Sowa, A.; Żylewski, M.; Kulig, K. Application of NMR Spectroscopy for Assignment of the Absolute Configuration of 8- Tert -Butyl-2-Hydroxy-7-Methoxy-8-Methyl-9-Oxa-6-Azaspiro[4.5]Dec-6-En-10-One. Chirality 2013, 25 (7), 422–426.
 • Kowalczyk, P.; Sałat, K.; Höfner, G. C.; Guzior, N.; Filipek, B.; Wanner, K. T.; Kulig, K. 2-Substituted 4-Hydroxybutanamides as Potential Inhibitors of γ-Aminobutyric Acid Transporters MGAT1–mGAT4: Synthesis and Biological Evaluation. Bioorg. Med. Chem. 2013, 21 (17), 5154–5167.
 • Jansson, A. M.; Więckowska, A.; Björkelid, C.; Yahiaoui, S.; Sooriyaarachchi, S.; Lindh, M.; Bergfors, T.; Dharavath, S.; Desroses, M.; Suresh, S.; Andaloussi, M.; Nikhil, R.; Sreevalli, S.; Srinivasa, B. R.; Larhed, M.; Jones, T. A.; Karlén, A.; Mowbray, S. L. DXR Inhibition by Potent Mono- and Disubstituted Fosmidomycin Analogues. J. Med. Chem. 2013, 56 (15), 6190–6199.

 

2012

 • Szymański, P.; Lázničková, A.; Lázniček, M.; Bajda, M.; Malawska, B.; Markowicz, M.; Mikiciuk-Olasik, E. 2,3-Dihydro-1H-Cyclopenta[b]Quinoline Derivatives as Acetylcholinesterase Inhibitors-Synthesis, Radiolabeling and Biodistribution. Int. J. Mol. Sci. 2012, 13 (8), 10067–10090.
 • Salat, K.; Moniczewski, A.; Salat, R.; Janaszek, M.; Filipek, B.; Malawska, B.; Wieckowski, K. Analgesic, Anticonvulsant and Antioxidant Activities of 3-[4-(3-Trifluoromethyl-Phenyl)-Piperazin-1-Yl]-Dihydrofuran-2-One Dihydrochloride in Mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2012, 101 (1), 138–147.
 • Salat, K.; Librowski, T.; Moniczewski, A.; Stanisz-Wallis, K.; Wieckowski, K.; Malawska, B. Analgesic, Antioedematous and Antioxidant Activity of γ-Butyrolactone Derivatives in Rodents. Behav. Pharmacol. 2012, 23 (4), 407–416.
 • Handzlik, J.; Bajda, M.; Zygmunt, M.; Maciąg, D.; Dybała, M.; Bednarski, M.; Filipek, B.; Malawska, B.; Kieć-Kononowicz, K. Antiarrhythmic Properties of Phenylpiperazine Derivatives of Phenytoin with Α₁-Adrenoceptor Affinities. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20 (7), 2290–2303.
 • Ignasik, M.; Bajda, M.; Guzior, N.; Prinz, M.; Holzgrabe, U.; Malawska, B. Design, Synthesis and Evaluation of Novel 2-(Aminoalkyl)-Isoindoline-1,3-Dione Derivatives as Dual-Binding Site Acetylcholinesterase Inhibitors. Arch. Pharm. (Weinheim). 2012, 345 (7), 509–516.
 • Bajda, M.; Kuder, K. J.; Lażewska, D.; Kieć-Kononowicz, K.; Więckowska, A.; Ignasik, M.; Guzior, N.; Jończyk, J.; Malawska, B. Dual-Acting Diether Derivatives of Piperidine and Homopiperidine with Histamine H(3) Receptor Antagonistic and Anticholinesterase Activity. Arch. Pharm. (Weinheim). 2012, 345 (8), 591–597.
 • Więckowski, K.; Sałat, K.; Bytnar, J.; Bajda, M.; Filipek, B.; Stables, J. P.; Malawska, B. Search for Anticonvulsant and Analgesic Active Derivatives of Dihydrofuran-2(3H)-One. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20 (21), 6533–6544.
 • Sałat, K.; Więckowska, A.; Więckowski, K.; Höfner, G. C.; Kamiński, J.; Wanner, K. T.; Malawska, B.; Filipek, B.; Kulig, K. Synthesis and Pharmacological Properties of New GABA Uptake Inhibitors. Pharmacol. Rep. 2012, 64 (4), 817–833.
 • Jakubowska, A.; Kulig, K.; Guzior, N.; Malawska, B. Synthesis of Novel N-Benzyl Substituted Piperidine Amides of 1H-Indole-5-Carboxylic Acid as Potential Inhibitors of Cholinesterases. Acta Pol. Pharm. 2012, 69 (3), 449–455.
 • Nowaczyk, A.; Kulig, K. QSAR Studies on a Number of Pyrrolidin-2-One Antiarrhythmic Arylpiperazinyls. Med. Chem. Res. 2012, 21 (3), 373–381.
 • Kowalczyk, P.; Höfner, G.; Wanner, K. T.; Kulig, K. Synthesis and Pharmacological Evaluation of New 4,4-Diphenylbut-3-Enyl Derivatives of 4-Hydroxybutanamides as GABA Uptake Inhibitors. Acta Pol. Pharm. 2012, 69 (1), 157–160.

 

2011

 • Sapa, J.; Filipek, B.; Kulig, K.; Malawska, B. Antidepressant-like Activity of the Phenylpiperazine Pyrrolidin-2-One Derivatives in Mice. Pharmacol. Rep. 2011, 63 (1), 71–78.
 • Kulig, K.; Więckowski, K.; Więckowska, A.; Gajda, J.; Pochwat, B.; Höfner, G. C.; Wanner, K. T.; Malawska, B. Synthesis and Biological Evaluation of New Derivatives of 2-Substituted 4-Hydroxybutanamides as GABA Uptake Inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46 (1), 183–190.
 • Sapa, J.; Nowaczyk, A.; Kulig, K. Antiarrhythmic and Antioxidant Activity of Novel Pyrrolidin-2-One Derivatives with Adrenolytic Properties. Naunyn. Schmiedebergs. Arch. Pharmacol. 2011, 383 (1), 13–25.
 • Sałat, K.; Kulig, K. GABA Transporters as Targets for New Drugs. Future Med. Chem. 2011, 3 (2), 211–222.
 • Andaloussi, M.; Lindh, M.; Björkelid, C.; Suresh, S.; Wieckowska, A.; Iyer, H.; Karlén, A.; Larhed, M. Substitution of the Phosphonic Acid and Hydroxamic Acid Functionalities of the DXR Inhibitor FR900098: An Attempt to Improve the Activity against Mycobacterium Tuberculosis. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21 (18), 5403–5407.
 • Andaloussi, M.; Henriksson, L. M.; Wiȩckowska, A.; Lindh, M.; Björkelid, C.; Larsson, A. M.; Suresh, S.; Iyer, H.; Srinivasa, B. R.; Bergfors, T.; Unge, T.; Mowbray, S. L.; Larhed, M.; Jones, T. A.; Karlén, A. Design, Synthesis, and X-Ray Crystallographic Studies of α-Aryl Substituted Fosmidomycin Analogues as Inhibitors of Mycobacterium Tuberculosis 1-Deoxy- d -Xylulose 5-Phosphate Reductoisomerase. J. Med. Chem. 2011, 54 (14), 4964–4976.
 • Wiȩckowska, A.; Fransson, R.; Odell, L. R.; Larhed, M. Microwave-Assisted Synthesis of Weinreb and MAP Aryl Amides via Pd-Catalyzed Heck Aminocarbonylation Using Mo(CO) 6 or W(CO) 6. J. Org. Chem. 2011, 76 (3), 978–981.

2010

 • Więckowska, A.; Bajda, M.; Guzior, N.; Malawska, B. Novel Alkyl- and Arylcarbamate Derivatives with N-Benzylpiperidine and N-Benzylpiperazine Moieties as Cholinesterases Inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45 (12), 5602–5611.
 • Nowaczyk, A.; Przybylski, R.; Kulig, K.; Malawska, B. Structure-Activity Relationship Studies of a Number of Α1 -Adrenoceptor Antagonists and Antiarrhythmic Agents. Mol. Inform. 2010, 29 (4), 343–351.
 • Kulig, K.; Spieces, C.; Sapa, J.; Caspers, C.; Filipek, B.; Malawska, B. Synthesis and Pharmacological Evaluation of Pyrrolidin-2-One Derivatives as Antiarrhythmic, Antihypertensive and Alpha-Adrenolytic Agents. Pharmacol. Rep. 2010, 62 (1), 68–85.

 

2009

 • Sałat, K.; Filipek, B.; Wieckowski, K.; Malawska, B. Analgesic Activity of 3-Mono-Substituted Derivatives of Dihydrofuran-2-One in Experimental Rodent Models of Pain. Pharmacol. Rep. 2009, 61 (5), 807–818.
 • Fraczyk, J.; Malawska, B.; Kaminski, Z. J. Application of a Library of Artificial Receptors Formed by the Self-Organization of N-Lipidated Peptides Immobilized on Cellulose in Studying the Effects of the Incorporation of a Fluorine Atom. J. Comb. Chem. 2009, 11 (3), 446–451.
 • Kulig, K.; Sapa, J.; Nowaczyk, A.; Filipek, B.; Malawska, B. Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of New 1-[3-(4-Arylpiperazin-1-Yl)-2-Hydroxy-Propyl]-3,3-Diphenylpyrrolidin-2-One Derivatives with Antiarrhythmic, Antihypertensive, and Alpha-Adrenolytic Activity. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44 (10), 3994–4003.
 • Malawska, B.; Kulig, K.; Gajda, J.; Szczeblewski, D.; Musiał, A.; Wieckowski, K.; Maciag, D.; Stables, J. P. Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Alpha-Substituted N-Benzylamides of Gamma-Hydroxybutyric Acid with Potential GABA-Ergic Activity. Part 6. Search for New Anticonvulsant Compounds. Acta Pol. Pharm. 2009, 64 (2), 127–137.
 • Bajda, M.; Wieckowska, A.; Malawska, B. Electrophoretically Mediated Microanalysis Technique as a Tool for the Rapid Screening of Novel Acetylcholinesterase Inhibitors. Acta Pol. Pharm. 2009, 66 (4), 357–362.

 

2008

 • Kulig, K.; Rybicka, K.; Malawska, B. Application of RP-TLC Technique for the Determination of Dissociation Constants of 1-Substituted Pyrrolidin-2-One Derivatives. Biomed. Chromatogr. 2008, 22 (11), 1225–1229.
 • Malawska, B.; Kulig, K. Brivaracetam: A New Drug in Development for Epilepsy and Neuropathic Pain. Expert Opin. Investig. Drugs 2008, 17 (3), 361–369.
 • Bajda, M.; Bucki, A.; Szlek, J.; Szwaczkiewicz, M.; Swierczek, M.; Malawska, B. Determination of Lipophilicity of Alpha-(4-Phenylpiperazine) Derivatives of N-Benzylamides Using Chromatographic and Computational Methods. Biomed. Chromatogr. 2008, 22 (4), 428–432.
 • Malawska, B.; Kulig, K.; Bucki, A.; Zbek, P.; Wieckowska, A. The Study of the Lipophilicity of Alpha-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)-Gamma-Phthalimidobutyramides Using Chromatographic and Computational Methods. Biomed. Chromatogr. 2008, 22 (7), 688–694.
 • Kulig, K.; Szwaczkiewicz, M. The Role of Structure Activity Relationship Studies in the Search for New GABA Uptake Inhibitors. Mini-Reviews Med. Chem. 2008, 8 (12), 1214–1223.

 

2007

 • Kulig, K.; Malawska, B. Carisbamate, a New Carbamate for the Treatment of Epilepsy. IDrugs 2007, 10 (10), 720–727.
 • Bajda, M.; Boryczka, S.; Wietrzyk, J.; Malawska, B. Investigation of Lipophilicity of Anticancer-Active Thioquinoline Derivatives. Biomed. Chromatogr. 2007, 21 (2), 123–131.
 • Bielejewska, A.; Duszczyk, K.; Kulig, K.; Malawska, B.; Miśkiewicz, M.; Leś, A.; Zukowski, J. Influence of the Mobile Phase Composition on Chiral Recognition of Some Pyrrolidin-2-Ones in the Liquid Chromatographic System with Polysaccharide Stationary Phases. J. Chromatogr. A 2007, 1173 (1–2), 52–57.
 • Musiał, A.; Bajda, M.; Malawska, B. Recent Developments in Cholinesterases Inhibitors for Alzheimer’s Disease Treatment. Curr. Med. Chem. 2007, 14 (25), 2654–2679.
 • Kulig, K.; Sapa, J.; Maciag, D.; Filipek, B.; Malawska, B. Synthesis and Pharmacological Evaluation of New 1-[3-(4-Arylpiperazin-1-Yl)-2-Hydroxypropyl]-Pyrrolidin-2-One Derivatives with Anti-Arrhythmic, Hypotensive, and Alpha-Adrenolytic Activity. Arch. Pharm. (Weinheim). 2007, 340 (9), 466–475.

2006

 • Kulig, K.; Malawska, B. Estimation of Phospholipophilicity of 1-[3-(Arylpiperazin-1-Yl)-Propyl]-Pyrrolidin-2-One Derivatives on Immobilized Artificial Membrane Stationary Phase and Its Correlation with Biological Data. Biomed. Chromatogr. 2006, 20 (11), 1129–1135.
 • Kulig, K.; Malawska, B. Trends in the Development of New Drugs for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Curr. Med. Chem. 2006, 13 (28), 3395–3416.
 • Malawska, B.; Kulig, K. Brivaracetam UCB. Curr. Opin. Investig. Drugs 2005, 6 (7), 740–746.

 

2005

 • Malawska, B. New Anticonvulsant Agents. Curr. Top. Med. Chem. 2005, 5 (1), 69–85.

 

2004

 • Malawska, B.; Kulig, K.; Spiewak, A.; Stables, J. P. Investigation into New Anticonvulsant Derivatives of Alpha-Substituted N-Benzylamides of Gamma-Hydroxy- and Gamma-Acetoxybutyric Acid. Part 5: Search for New Anticonvulsant Compounds. Bioorg. Med. Chem. 2004, 12 (3), 625–632.
 • Musiał, A.; Malawska, B. Synthesis of Novel N-Alkyl Carbamates of a-Substituted Amides of g-Hydroxybutyric Acid as Potential Acetylcholinesterase Inhibitors. Acta Pol. Pharm. 2004, 61 Suppl, 94–97.

 

2003

 • Malawska, B.; Scatturin, A. Application of Pharmacophore Models for the Design and Synthesis of New Anticonvulsant Drugs. Mini Rev. Med. Chem. 2003, 3 (4), 341–348.
 • Kulig, K.; Malawska, B. Estimation of the Lipophilicity of Antiarrhythmic and Antihypertensive Active 1-Substituted Pyrrolidin-2-One and Pyrrolidine Derivatives. Biomed. Chromatogr. 2003, 17 (5), 318–324.

 

2002

 • Sałat, K.; Mendyk, A.; Librowski, T.; Czarnecki, R.; Malawska, B. Influence of New Gamma-Hydroxybutyric Acid Amide Analogues on the Central Nervous System Activity in Mice. Pol. J. Pharmacol. 2002, 54 (6), 731–736.
 • Malawska, B.; Kulig, K.; Filipek, B.; Sapa, J.; Maciag, D.; Zygmunt, M.; Antkiewicz-Michaluk, L. Synthesis, Antiarrhythmic, and Antihypertensive Effects of Novel 1-Substituted Pyrrolidin-2-One and Pyrrolidine Derivatives with Adrenolytic Activity. Eur. J. Med. Chem. 2002, 37 (3), 183–195.