Badania

Tematyka badawcza

Wpływ leków hipolipemizujących na aktywność kompleksów mitochondrialnych należących do rodziny 2-oksykwasów, w tym dehydrogenazy rozgałęzionych alfa- ketokwasów i dehydrogenazy alfa- ketoglutaranowej, w określonych stanach metabolicznych.

Metabolizm mięśni szkieletowych w różnych modelach badawczych.

Metabolizm lipidów uwarunkowany dietą i lekami w różnych modelach badawczych.

 

Stosowane metody

Metody biologii molekularnej, spektrofotometria, ELISA

 

 

Aparatura badawcza

Spektrofotometr; aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek; termocykler z gradientem; qPCR termocykler,  system dokumentacji żeli, czytnik ELISA; Komora z CO2 + mikroskop odwrócony

 

 

Wybrane publikacje

Drąg J, Goździalska A, Knapik-Czajka M, Gawędzka A, Gawlik K, Jaśkiewicz J. Effect of high carbohydrate diet on elongase and desaturase activity and accompanying gene expression in rat’s liver. Genes & Nutrition, 2017, 12:2

Goździalska A, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Drąg J, Gawlik M, Cieśla M, Kulis A, Zarzycki D, Lipik E. Association of Calcium and Phosphate Balance, Vitamin D, PTH, and Calcitonin in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine, 2016 : Vol. 41, nr 8, s. 693-697.

Kulis A, Goździalska A, Drąg J, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Lipik E, Zarzycki D. Participation of sex hormones in multifactorial pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. Int Orthop. (2015) 39(6):1227-36

 

Słowa kluczowe

statyny, fibraty, mitochondria, enzym mitochondrialny, dehydrogenaza rozgałęzionych alfa ketokwasów, dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa, PPARα, elongazy, desaturazy, lipazy,

Wielkość fontu
Kontrast