Badania

Tematyka badawcza

Wpływ leków hipolipemizujących na aktywność kompleksów mitochondrialnych należących do rodziny 2-oksykwasów, w tym dehydrogenazy rozgałęzionych alfa-ketokwasów i dehydrogenazy alfa-ketoglutaranowej, w określonych stanach metabolicznych.

Metabolizm mięśni szkieletowych w różnych modelach badawczych.

Metabolizm lipidów uwarunkowany dietą i lekami w różnych modelach badawczych.

 

Stosowane metody

Metody biologii molekularnej, spektrofotometria, ELISA

 

Aparatura badawcza

Spektrofotometr; aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek; termocykler z gradientem; qPCR termocykler,  system dokumentacji żeli, czytnik ELISA; Komora z CO2 + mikroskop odwrócony

 

Wybrane publikacje

Jagoda Drag, Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Gawedzka, Joanna Gdula-Argasińska, Jerzy Jaskiewicz. Impact of High Sucrose Diet on the mRNA Levels for Elongases and Desaturases and Estimated Protein Activity in Rat Adipose Tissue. Biochemistry (Moscow), 2021, s. 1-8

Knapik-Czajka M, Drag J, Gawędzka A. Low doses of fenofibrate and bezafibrate stimulate renal 2-oxoglutarate dehydrogenase (2-OGDH) in protein-restricted rats. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2020: Vol. 77, nr 2, s. 281-288

Gawędzka A, Knapik-Czajka M, Drąg J. Statyny a aktywność fizyczna człowieka. Farmacja Polska. 2018, T. 74, nr 11, s. 645-650

Drąg J, Goździalska A, Knapik-Czajka M, Gawędzka A, Gawlik K, Jaśkiewicz J. Effect of high carbohydrate diet on elongase and desaturase activity and accompanying gene expression in rat’s liver. Genes & Nutrition, 2017, 12:2

Goździalska A, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Drąg J, Gawlik M, Cieśla M, Kulis A, Zarzycki D, Lipik E. Association of Calcium and Phosphate Balance, Vitamin D, PTH, and Calcitonin in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine, 2016 : Vol. 41, nr 8, s. 693-697.

Kulis A, Goździalska A, Drąg J, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Lipik E, Zarzycki D. Participation of sex hormones in multifactorial pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. Int Orthop. (2015) 39(6):1227-36

 

Słowa kluczowe

statyny, fibraty, mitochondria, enzym mitochondrialny, dehydrogenaza rozgałęzionych alfa ketokwasów, dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa, PPARα, elongazy, desaturazy, lipazy,