Badania

Tematyka projektów badawczych realizowanych w Zakładzie Analityki Biochemicznej:

-ocena wpływu leków hipolipemizujących na enzymatyczne kompleksy mitochondrialne należące do rodziny dehydrogenaz 2-oksykwasów, w tym dehydrogenazy rozgałęzionych alfa-ketokwasów i dehydrogenazy alfa-ketoglutaranowej, w szczurzych modelach wybranych stanów metabolicznych
-analiza wpływu leków hipolipemizujących na kluczowe białka szlaków metabolicznych lipolizy oraz lipogenezy w różnych typach tkanki tłuszczowej w szczurzych modelach zaburzeń metabolicznych
-ocena wpływu leków hipolipemizujących na metabolizm białek i aminokwasów w mięśniach szkieletowych, w tym badanie wpływu na szlaki sygnałowe regulujące proces degradacji i syntezy białek mięśniowych

Stosowane metody

Metody biologii molekularnej, spektrofotometria, ELISA

Aparatura badawcza

Spektrofotometr; aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek; termocykler z gradientem; qPCR termocykler,  system dokumentacji żeli, czytnik ELISA; Komora z CO2 + mikroskop odwrócony

Wybrane publikacje

Leslie M. Shaw, Hugo Vanderstichele, Małgorzata Knapik-Czajka, Kaj Blennow, John Q. Trojanowski. Establishing an autopsy-based cerebrospinal fluid biomarker signature in alzheimer disease patients. Clinical Chemistry, 2022 : Vol. 68, nr 10, s. 1336-1337

Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Gawędzka, Michał Jurczyk, Jagoda Drąg, Małgorzata Belczyk, Veronika Aleksandrovych, Anna Gil, Krzysztof Gil. The influence of 5-fluorouracil on the α-ketoglutarate dehydrogenase complex in rat’s cardiac muscle – a preliminary study. Folia Medica Cracoviensia, 2022 : Vol. 62, nr 2, s. 27-35

Małgorzata Knapik-Czajka, Michał Jurczyk, Justyna Bieleń, Veronika Aleksandrovych, Anna Gawędzka, Paulina Stach, Jagoda Drąg, Krzysztof Gil. Effect of 5-fluorouracil on branched-chain α-keto acid dehydrogenase (BCKDH) complex in rat’s heart. Folia Medica Cracoviensia. 2021 : Vol. 61, nr 1, s. 121-129

Jagoda Drag, Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Gawedzka, Joanna Gdula-Argasińska, Jerzy Jaskiewicz. Impact of High Sucrose Diet on the mRNA Levels for Elongases and Desaturases and Estimated Protein Activity in Rat Adipose Tissue. Biochemistry (Moscow), 2021, s. 1-8

Knapik-Czajka M, Drag J, Gawędzka A. Low doses of fenofibrate and bezafibrate stimulate renal 2-oxoglutarate dehydrogenase (2-OGDH) in protein-restricted rats. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2020: Vol. 77, nr 2, s. 281-288

Gawędzka A, Knapik-Czajka M, Drąg J. Statyny a aktywność fizyczna człowieka. Farmacja Polska. 2018, T. 74, nr 11, s. 645-650

Drąg J, Goździalska A, Knapik-Czajka M, Gawędzka A, Gawlik K, Jaśkiewicz J. Effect of high carbohydrate diet on elongase and desaturase activity and accompanying gene expression in rat’s liver. Genes & Nutrition, 2017, 12:2

Goździalska A, Jaśkiewicz J, Knapik-Czajka M, Drąg J, Gawlik M, Cieśla M, Kulis A, Zarzycki D, Lipik E. Association of Calcium and Phosphate Balance, Vitamin D, PTH, and Calcitonin in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine, 2016 : Vol. 41, nr 8, s. 693-697.

Słowa kluczowe

statyny, fibraty, mitochondria, enzym mitochondrialny, dehydrogenaza rozgałęzionych alfa ketokwasów, dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa, PPARα, elongazy, desaturazy, lipazy,