Pracownicy

  •     Prof. dr hab. Jacek Sapa – kierownik Zakładu
  •     Dr hab. Małgorzata Zygmunt
  •     Dr hab. Magdalena Kotańska
  •     Dr Marek Bednarski
  •     Dr Klaudia Lustyk
  •     Dr Leszek Nowiński
  •     Mgr Grzegorz Kazek
  •     Mgr Joanna Knutelska
  •       Lic. Marcelina Starowicz