Harmonogramy

Harmonogramy zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
rok akademicki 2022/2023

  1. Bromatologia – wykłady, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Bromatologia – ćwiczenia, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Bromatologia – seminaria, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Przedmiot „Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Przedmiot „Dietetyka w kosmetologii”, I rok Kosmetologii, studia niestacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Fakultet „Dietetyka”, IV rok Farmacji, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Fakultet „Etnodietetyka”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Fakultet „Poprawa jakości życia w oparciu o nowe odkrycia z chronobiologii”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram

  1. Przedmiot „Wpływ diety na stan skóry”, Dietetyka I rok, Wydział Lekarski, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023.

          Harmonogram