Harmonogramy

Harmonogramy zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim
rok akademicki 2023/2024

 

  1. Harmonogram INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM – ASPEKTY KLINICZNE, III rok Szkoła Doktorska, rok akademicki 2023/2024, semestr letni- aktualizacja 1-03-2024

Harmonogram

  1. Harmonogram fakultetu SUPLEMENTY DIETY, II r. DIETETYKI, studia magisterskie, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Harmonogram

  1. Harmonogram fakultetu NEUROGASTRONOMIKA, I rok Dietetyka, studia licencjackie, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Harmonogram

  1. Harmonogram ANALIZA I OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, II rok DIETETYKI, studia licencjackie, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

  1. Harmonogram INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM – ASPEKTY KLINICZNE, II rok DIETETYKI, studia magisterskie, Wydział Lekarski, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

  1. Harmonogram fakultetu DIETETYKA – ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ZDROWEGO I CHOREGO, IV rok FARMACJI, rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Harmonogram

  1. Harmonogram ANALIZA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, III rok Analityka Medyczna Wydział Farmaceutyczny, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

    Harmonogram