25th EAFP Annual ConferenceW dniach 15-17 maja 2019 r. odbyła się 25 konferencja European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) pt. „Creative education: towards copetences in a patient-oriented pharmacy education” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Nowaka, zorganizowana przez zespół pracowników Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJCM pod kierunkiem Prof. dr hab. Renaty Jachowicz we współpracy z Działem Sekcji Organizacji Konferencji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja ta wpisała się w cykl wydarzeń edukacyjnych dotyczących kształcenia farmaceutów w europejskich uczelniach i wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych kierunków kształcenia. O randze konferencji, w opinii uczestników, świadczył m. in. dobór tematyki plenarnych wykładów, okrągłego stołu, prezentacji ustnych i 47 prezentacji posterowych, spośród których Komitet Naukowy wyselekcjonował 10 do krótkiej, 3 minutowej prezentacji ustnej.

Uroczystość otwarcia konferencji w Auli Collegium Novum poprowadziła prof. dr hab. Renata Jachowicz. Gości powitali prezydent EAFP prof. Lilian Azzopardi, w imieniu Jego Magnificencji Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, a także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Jacek Sapa.

W wydarzeniu tym wzięło udział 113 przedstawicieli reprezentujących europejskie organizacje oraz dziekani i prodziekani z 43 uniwersytetów z 24 krajów europejskich, a także z USA i Australii.
Wykładowcami oraz moderatorami paneli dyskusyjnych byli m.in.:
• Martin Seychell – Deputy Director General DG Sante, European Commission, Brussels;
• Ruth Nemire – American Association of Colleges of Pharmacy (AACP);
• Jurate Svaricate – Association of the European Self-Medication Industry (AESGP);
• Petr Horak – European Association of Hospital Pharmacists (EAHP);
• Harriet Lewis – European Industrial Pharmacists Group (EIPG);
• Michal Byliniak – Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU);
• Mike Rouse – Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
• Ralph Altiere – International Pharmaceutical Federation (IPF);

Konferencja zorganizowana była w dwóch miejscach:
• 15 maja 2019 r. w Auli Collegium Novum, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• 16-17 maja 2019r. w Auditorium Maximum, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach konferencji zorganizowane były imprezy towarzyszące tj. Welcome reception, w Muzeum Farmacji, Gala Dinner w kopalni w Wieliczce połączone z jej zwiedzaniem.

Konferencja uzyskała od uczestników najwyższe pochwały, ze względu na wysoki poziom merytoryczny jak i organizację. Podkreślono szczególnie sposób przygotowania i organizacji, trudny do pokonania dla przyszłych organizatorów kolejnych konferencji. Bardzo wysoko oceniono także materiały konferencyjne w formie książki oraz w wersji elektronicznej.
Doceniono miejsca, w których odbywały się sesje tj. Aula Collegium Novum i Auditorium Maximum oraz imprezy towarzyszące w Muzeum Farmacji i w kopalni soli „Wieliczka”.