Koło naukowe

SKN przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej UJ CM

 

Jednostka macierzysta

Katedra Botaniki Farmaceutycznej    
Kierownik: Prof. dr hab. Halina Ekiert

 

Opiekun koła

Dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ

 

Opis działalności

Koło naukowe działa od ponad trzydziestu lat. Obecnie zajmuje się zagadnieniami
z zakresu biotechnologii roślin wyższych i grzybów wielkoowocnikowych.Działalność koła obejmuje:

  • poszerzanie wiadomości z zakresu fito i mykochemii
  • zapoznawanie z zagadnieniami mykologii
  • realizacja prac eksperymentalnych z biotechnologii roślin i grzybów
  • analizę chemiczną związków czynnych w hodowlach tkankowych i mycelialnych (techniki chromatograficane: TLC, PC, HPLC)

 

Osiągnięcia

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej zajmuje się prowadzeniem kultur in vitro grzybów wielkoowocnikowych i roślin oraz analizą metabolitów wtórnych z nich uzyskanych. Efektem pracy studentów koła są doniesienia na studenckich, międzynarodowych konferencjach naukowych uczelni medycznych. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej biorą też czynny udział w działalności popularyzatorsko-naukowej takiej jak np.: Festiwal Nauki, Noc Naukowców, są koordynatorami ds. Nauki i Edukacji Młoda Farmacja Kraków, biorą udział w organizacji krakowskich części ogólnopolskich akcji profilaktyczno-edukacyjnych „Zapytaj Farmaceutę…Cukrzyca” i ”Zapytaj Farmaceutę… Nadciśnienie”, organizacji akcji „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty” w Krakowie; organizacji i przeprowadzenia akcji „Światowy Tydzień Mózgu” w krakowskich liceach
Trzykrotnie, bo w roku akademickim: 2013/2014; 2014/2015 oraz 2015/2016 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej uzyskało tytuł Najlepszego Koła Naukowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz nagrodę dla Najlepszego Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
 
 
 
PRZYKŁADOWE KOMUNIKATY ZJAZDOWE I PRACE ZA 2015/2016:
 
KONFERENCJE NAUKOWE MIĘDZYNARODOWE:
1.    Hałaszuk P., Rzewińska A., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. Mycelial culture of Boletus badius as a source of biologically active compounds International Medical Students’ Conference, Kraków, 14-16 April 2016.
2.    Piechaczek M., Furtak M., Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. The influence of anthranilic acid concentration on the accumulation of indole compounds in mycelial cultures of Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. International Medical Students’ Conference, Kraków, 14-16 April 2016.
3.    Grzywacz A., Owca M., Gdula-Argasińska J., Muszyńska B. Analysis of anti-inflammatory potential of Cantharellus Cibarus extracts from fruiting bodies and in vitro cultures in LPS activated cell models. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad.
4.    Hałaszuk P., Rzewińska A., Jękot B., Szymik A., Rojowski J., Szewczyk A., Opoka W., Muszyńska B. Komercyjne produkty zawierające Artrosphira sp. (Spirulina) jako źródło związków fenolowych. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad.I Miejsce za prezentację i wartość merytoryczną.
5.    Hałaszuk P., Rzewińska A., Łojewski M., Muszyńska B. Kwasy fenolowe oznaczone w ekstraktach z biomasy z kultur in vitro Bacopa monnieri. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad. I Miejsce za prezentację i wartość merytoryczną.
6.    Krężałek R., Dobosz K., Sułkowska-Ziaja K., Kała K., Maślanka A., Krakowska A., Muszyńska B. The content of indole compounds in biomass of Agarius bisporus and Boletus badius from culture in vitro enriched in their precursors. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad.
7.    Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Furtak M., Grzywacz A., Piotrowska J. Zawartość związków indolowych w poszczególnych odmianach i częściach owocników pieczarki dwuzarodnikowej. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad.
8.    Muszyńska B., Rzewińska A., Hałaszuk P., Kała K. Grzyby jadalne jako źródło substancji o działaniu przeciwstarzeniowym. I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, 22-24.07.2016, Poprad.
 
KONFERENCJE NAUKOWE KRAJOWE
9.    Hałaszuk P., Łojewski M., Rojowski J., Muszyńska B. Oznaczenie zawartości cynku w ekstraktach do sztucznych soków trawiennych i w biomasie z kultur pędowych Bacopa monnieri. Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji, Kraków, 4-6 grudnia 2015.
10.    Hałaszuk P., Rzewińska A., Dobosz K., Muszyńska B. Tal – szansa czy zagrożenie? – Boletus badius (Podgrzybek brunatny), jako sposób na remediację środowiska skażonego talem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci” Kraków 2016.
11.    Szewczyk A., Sowińska M., Grabowski M. Badania nad kulturami in vitro Ginkgo biloba L. W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci” Kraków 2016.
12.    Dobosz K., Kała K., Muszyńska B. Selected edible mushrooms as a source of phenolic acids with antioxidant activity. 54th Polish and 12nd International Juvenes Pro Medicina Conference, 22-23.04.2016, Łódź.
 
PUBLIKACJE
A. PRACE ORGINALNE
1.    In vitro cultures of Bacopa monnieri (L. Pennell) and an analysis of selected groups of biologically active metabolites in their biomass. Muszyńska B., Łojewski M., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A, Gdula-Argasińska J., Hałaszuk P. (2016). Pharmaceutical Biology. 4, 1-11. IF=1,241
2.    Determination of zinc(II) ions released into artificial digestive juices from Agaricus bisporus biomass of in vitro cultures using DP ASV method. Kała K., Muszyńska B., Zając M., Opoka W.,  Krężałek R. (2016). International Journal of Medicinal Mushrooms. 18, 155-164. IF=1,357
3.    Algae preparations as a source of beneficial healthy substances (Oryg. Preparaty zawierające algi źródłem substancji prozdrowotnych). Jękot B., Rzewińska A., Hałaszuk P., Rojowski J., Muszyńska B. (2016). Medicina Internacia Revuo.106, 3-9. MNiSW= 8 pkt
 
B. PRACE POGLĄDOWE
4.    Mycosteroles – characteristics and biological importance. Sułkowska-Ziaja K., Hałaszuk P., Mastej M., Piechaczek M., Muszyńska B. (2016). Medicina Internacia Revuo.106, 25-33. MNiSW= 8 pkt
5.    Biological and physico-chemical properties of thalium. Muszyńska B., Rojowski J., Dobosz K., Opoka. (2015). W. Medicina Internacia Revuo. 105: 180-185. MNiSW= 8 pkt
6.    Właściwości prozdrowotne węglowodanów występujących w algach. Muszyńska B., Jękot B., Topolska-Pasek M., Rzewińska A. (2016). Farmacja Polska 72(7) 459-470. MNiSW= 8 pkt
 
C. ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE
7.    Zembrzuski, W., Muszyńska B., Karbowska B., Zembrzuska J., Dobosz K., Opoka W..(2015). Zastosowanie metody DP ASV do oznaczania Tl(I) w mycelium Boletus badius. Elektrochemia stosowana. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 235-240.
8.    Muszyńska B., Zając M., Kała K., Krężałek R., Opoka W. (2016). Analiza zawartości cynku uwolnionego do sztucznego soku żołądkowego z wybranych grzybów jadalnych metodą DP ASV. Elektrochemia stosowana. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.