Koło naukowe

SKN Biotechnologii roślin i grzybów leczniczych

 

Jednostka macierzysta

Katedra Botaniki Farmaceutycznej    
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Muszyńska
 

Opiekun koła

prof. dr hab. Bożena Muszyńska
 

Opis działalności

Koło naukowe działa od ponad trzydziestu lat. Obecnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu biotechnologii roślin i grzybów leczniczych. Działalność koła obejmuje:

  • poszerzanie wiadomości z zakresu fito i mykochemii
  • zapoznawanie z zagadnieniami mykologii
  • realizacja prac eksperymentalnych z biotechnologii roślin i grzybów
  • analizę chemiczną związków czynnych w hodowlach tkankowych i mycelialnych (techniki chromatograficzne: TLC, PC, HPLC)

 

Osiągnięcia

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii roślin i grzybów leczniczych zajmuje się prowadzeniem kultur in vitro grzybów leczniczych i roślin oraz analizą metabolitów wtórnych z nich uzyskanych. Efektem pracy studentów koła są doniesienia na studenckich, międzynarodowych konferencjach naukowych uczelni medycznych. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego biorą też czynny udział w działalności popularyzatorsko-naukowej takiej jak np.: Festiwal Nauki, Noc Naukowców, są koordynatorami ds. Nauki i Edukacji Młoda Farmacja Kraków, biorą udział w organizacji krakowskich części ogólnopolskich akcji profilaktyczno-edukacyjnych „Zapytaj Farmaceutę…Cukrzyca” i ”Zapytaj Farmaceutę… Nadciśnienie”, organizacji akcji „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty” w Krakowie; organizacji i przeprowadzenia akcji „Światowy Tydzień Mózgu” w krakowskich liceach.
Ośmiokrotnie, bo w roku akademickim: 2013/2014; 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 oraz 2022/2023 Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii roślin i grzybów leczniczych uzyskało tytuł Najlepszego Koła Naukowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz nagrodę dla Najlepszego Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.