Koło Chemii Medycznej

Koło Chemii Medycznej

 

Jednostka macierzysta

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Kierownik: Dr hab. Jadwiga Handzlik, Prof. UJ

 

Opiekun koła

Dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ

 

Opis działalności

W Katedrze prowadzone są prace badawcze w zakresie poszukiwania biologicznie aktywnych połączeń min. w obszarze układu krążenia, OUN czy też właściwości antyoksydacyjnych. Badania przeprowadzane są we współpracy z Katedrą Farmakodynamiki CMUJ, Zakładem Farmakobiologii, a także z Narodowym Instytutem Zdrowia (USA). W pracach badawczych zaangażowani są studenci będący członkami kół naukowych zarówno w tutejszej Katedrze czy też w Katedrze Farmakodynamiki

 

Osiągnięcia

Wyniki niektórych wspólnych badań były prezentowane w ramach konkursu na Wydziale Farmacji CMUJ, a także w ogólnopolskim konkursie prac wykonanych w ramach Studenckiego Koła Naukowego CMUJ (Bydgoszcz 2003).