Zakład Bromatologii

 

Kierownik: dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ

 

Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 12 620 56 70

 

Sekretariat: