Tematyka badawcza

  • Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych związków chemicznych oraz ich inhibicyjnego działania wobec ważnych klinicznie wielolekoopornych bakterii i biofilmu
  • Biofilm bakterii; metody wykrywania
  • Wpływ nowo syntetyzowanych związków chemicznych na bakteryjną florę jelit
  • Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki u ważnych patogenów bakteryjnych przy użyciu metod fenotypowych i genetycznych
  • Identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń przy użyciu metody real-time PCR, bezpośrednio w materiale klinicznym pobranym śródoperacyjnie
  • Wykrywanie genetycznych determinant onkogennej proteiny CagA Helicobacter pylori – w materiale klinicznym pobranym podczas gastroskopii