Skład zespołu

Przewodnicząca: Dr hab. Lucyna Pomierny – Chamioło, prof. UJ – Katedra Toksykologii UJ CM

 

Zastępca: Dr hab. Magdalena Jastrzębska – Więsek – Zakład Farmakologii Klinicznej UJ CM

 

Sekretarz: Dr hab. Joanna Gdula-Agrasińska – Katedra Farmakobiologii UJ CM

 

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Elżbieta Wyska – Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM
  • Dr hab. Monika Kubacka – Katedra Farmakodynamiki UJ CM
  • Dr hab. Mirosław Krośniak – Katedra Bromatologii UJ CM
  • Dr Anna Gawędzka – Zakład Analityki Biochemicznej UJ CM
  • Lek. wet. Agnieszka Drohobycka-Wawryka – lekarz sprawujący opiekę
  • Mgr inż. Sylwia Luzar – Piotrowicz – Kierownik Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Obserwator z głosem doradczym z ramienia Kolegium Dziekańskiego: Prof. dr hab. Anna Wesołowska