Oferta Zakładu

Polecamy nasze usługi oraz zapraszamy do współpracy w zakresie:

        kliknij po dodatkowe informacje

 

 

FARMAKOKINETYKI:

  • Badania farmakokinetyczne kandydatów na lek na różnych gatunkach zwierząt (mysz, szczur, królik) po podaniu dożylnym (podanie doogonowe), dożołądkowym podskórnym (w tym w postaci pomp osmotycznych) i dootrzewnowym z możliwością wielokrotnego pobierania próbek (kaniulacja żyły szyjnej)
  • Skalowanie allometryczne i wybór dawki do badań klinicznych
  • Ocena wiązania nowych związków z białkami osocza metodami dializy równowagowej i ultrafiltracji wraz z matematyczną analizą danych (metoda Scatcharda)
  • Ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem narządów perfundowanych

 

FIZYKOCHEMII

  • Podstawowe badania fizykochemiczne i badania kinetyki uwalniania związków z postaci leku w aparacie przepływowym oraz analiza danych z wykorzystaniem modeli matematycznych

 

ANALITYKI

  • Oznaczanie stężeń leków (kandydatów na lek) i ich metabolitów we krwi, moczu i tkankach zwierząt metodami: HLPC z detekcją DAD, fluorymetryczną i elektrochemiczną oraz LC/MS/MS
  • Rozdział i analiza ilościowa enancjomerów w materiale biologicznym
  • Monitorowanie stężeń leków i ich metabolitów we krwi i płynach ustrojowych u chorych metodą HPLC oraz konsultacje w zakresie optymalizacji dawkowania leków

 

FARMAKOMETRII

  • Analiza farmakokinetyczna i farmakokinetyczno-farmakodynamiczna (PK/PD) danych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania

 

 

Zapytania odnośnie w/w oferty badań prosimy kierować na adres Zakładu: farmakokinetyka@uj.edu.pl