Zakład Chemii Nieorganicznej

p. o. Kierownika: prof. dr hab. Przemysław Dorożyński

 

Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analityki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. (012) 620-54-80
fax: (012) 620-54-95

kcnia@cm-uj.krakow.pl