Studia podyplomowe

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU KOSMETOLOGII ORAZ TRYCHOLOGII:

 

22 stycznia 2015 roku Rektor UJ zarządził utworzenie na Wydziale Farmaceutycznym UJ
dwusemestralnych studiów podyplomowych „Kosmetologia praktyczna”.
Studia podyplomowe mogą podejmować wsz
yscy zainteresowani zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii. Po odbyciu studiów absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku „Kosmetologia” na Wydziale Farmaceutycznym UJ.

 

 Pełny tekst zarządzenia Rektora UJ:
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/76261434/zarz_11_2015.pdf

Więcej informacji na stronie: Kosmetologia praktyczna – UJ (cm-uj.krakow.pl)

 

 

4 lipca 2018 roku Rektor UJ zarządził utworzenie na Wydziale Farmaceutycznym UJ
dwusemestralnych studiów podyplomowych „Trychologia w praktyce”

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności z zakresu trychologii posiadajacych dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata na kierunkach medycznych i para/medycznych takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia lub posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym innym kierunku, ale posiadających świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Kosmetologia Praktyczna” na Wydziale Farmaceutycznym. 

 

Pełny tekst zarządzenia Rektora UJ:

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140283351/zarz_47_2018.pdf/a614776a-d2a1-480d-b6d4-216503ad9ad8

Więcej informacji na stronie: Trychologia w kosmetologii – UJ (cm-uj.krakow.pl)