Koło naukowe

 

Jednostka macierzysta – Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Wyska

Opiekun Koła

  • dr Małgorzata Szafarz

Opis działalności

Koło Naukowe zostało założone w 2016 roku. Studenci czynnie uczestniczą w badaniach prowadzonych w ramach działalności naukowej Zakładu dotyczących:

  1. Opracowywania i walidacji metod analitycznych oznaczania ilościowego związków biologicznie aktywnych w złożonych matrycach, takich jak: surowica, osocze i homogenaty tkanek z wykorzystaniem systemu LC/MS/MS oraz HPLC z różnymi metodami detekcji (fluorumetryczna, elekrochemiczna, DAD, UV)

  2. Poszukiwania metabolitów badanych związków z wykorzystaniem spektrometrii mas (analiza widm masowych)

  3. Wyznaczania profilu farmakokinetycznego nowych aktywnych farmakologicznie związków u myszy i szczurów po jednorazowym i wielokrotnym podaniu różnymi drogami (i.v., p.o., i.p. )

  4. Obliczenia parametrów farmakokinetycznych na podstawie danych eksperymentalnych (w programie Phoenix WinNonlin) i ich interpretacja

  5. Wyznaczania klirensu wątrobowego badanych związków z wykorzystaniem systemu do perfuzji izolowanych narządów

  6. Badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy związkami pochodzenia naturalnego, a wybranymi lekami z wykorzystaniem metod in vitro, ex vivo oraz in vivo

  7. Wyznaczania (in silico i eksperymentalnie) podstawowych wielkości fizykochemicznych oraz ich korelowanie z parametrami farmakokinetycznymi (QSPKR)

  8. Opracowywania i walidacji metod analitycznych oznaczania leków na potrzeby TDM w próbkach krwi pobieranych metodami małoinwazyjnymi tj. DBS lub VAMS.

  9. Farmakokinetyka kliniczna – indywidualizacja dawkowania leków u pacjentów pediatrycznych.

 

Osiągnięcia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I Miejsce w sesji posterowej podczas I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

28-29.09.2023, Warszawa

„Optymalizacja dawkowania wankomycyny u pacjentów pediatrycznych z powikłanym lub lekoopornym zapaleniem płuc”

Krzysztof Klimza, Małgorzata Szafarz, Ewa Cichocka-Jarosz, Izabella Głodzik, Barnaba Piwowarczyk, Elżbieta Wyska

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Konferencja XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

2-4 czerwca 2022, Bydgoszcz

„Optymalizacja dawkowania amikacyny u onkologicznych pacjentów pediatrycznych” 

Małgorzata Szafarz, Krzysztof Klimza,  Wojciech Czogała, Walentyna Balwierz, Szymon Skoczeń

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Session of Pharmacy and Clinical Pharmacology

25-26 kwiecień 2018, Katowice

„Preliminary pharmacokinetic studies of new compound KSK19 with potential pro-cognitive phamacological activity” 

Filip A. Fedak, Katarzyna Nowak, Katarzyna Szczepańska

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XII Copernican International Young Scientists Conference

28-29 June 2018, Toruń

„Tissue distribution, metabolism and hepatic elimination study of new compound KSK19 with potential pro-cognitive pharmacological activity”

Katrzarzyna Nowak, Filip A. Fedak, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Szafarz

„Isolated mouse hepatocytes as a tool for assessing hepatic uptake and metabolic clearances of drugs”

Filip A. Fedak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Szafarz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grant studencki w roku 2016-2017 na realizację projektu badawczego.

„Ocena parametrów fizykochemicznych oraz farmakokinetycznych nowych inhibitorów fosfodiesteraz 4 i 7”.