Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

  • chemia leków (zajęcia obligatoryjne, 3 rok studiów na kierunku farmacja, semestr zimowy i letni)
  • analiza fizykochemiczna w projektowaniu leków (zajęcia fakultatywne, 3 rok studiów na kierunku farmacja, semestr zimowy)
  • chemia leków dermatologicznych (zajęcia obligatoryjne, 1 rok studiów na kierunku kosmetologia, semestr zimowy)
  • chemia leków (zajęcia na kierunku chemia biologiczna na Wydziale Chemii UJ)
  • chemia leków (zajęcia na kierunki chemia leków na Wydziale Chemii Uniwersytetu Śląskiego)
  • Principles of Medicinal Chemistry (zajęcia na kierunku Drug Discovery and Development)
  • Principles of design and structure optimization of novel drug candidates (zajęcia na kierunku Drug Discovery and Development).
W Zakładzie działa studenckie koło Nowoczesnej Chemii Leków

 

Rok akademicki 2023/2024

Kryteria przyjęcia studentów do realizacji prac magisterskich w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJCM

Harmonogram zapisów:

I tura: 04.05. – 12.05.2023

II tura: 15.05. – 21.05.2023

kontakt w sprawie zapisów:

mgr Karolina Dobosz

karolina.dobosz@uj.edu.pl

tel. 12 6205 450