Przewody doktorskie

Postępowania prowadzone od 01.10.2019 

Postępowania prowadzone do 30.09.2019


mgr Łukasz Hońdo

Temat pracy: Wankomycyna w leczeniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjentów w okresie pooperacyjnym

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Paulina Misztak

Temat pracy: Rola czynnika transkrypcyjnego MeCP2 w depresji

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Bogumiła Byrska

Temat pracy: Badanie składu jakościowego i ilościowego substancji psychoaktywnych dostępnych w Polsce w latach 2008-2015

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agata Bloswick

Temat pracy: Optymalizacja informacji dla uczestnika badań klinicznych

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Justyna Godyń

Temat pracy: „Badanie właściwości biochemicznych i fizykochemicznych nowych ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym wpływie na procesy neurodegeneracyjne

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Magdalena Olbert

Temat pracy: „Ocena działania przeciwzapalnego nanocząstek tlenku cynku w modelu in vivo i in vitro

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Magdalena Kulig

Temat pracy: „Ocena aktywności przeciwnowotworowej i przeciwinfekcyjnej składników olejku eterycznego z Citrus hystrix D.C.”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Adam Pacławski

Temat pracy: „Modelowanie empiryczne postaci leku do podania wziewnego”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Małgorzata Marć

Temat pracy: „Ocena profilu farmaceutycznego wybranych związków selenoorganicznych i pochodnych hydantoiny o potencjalnym zastosowaniu w terapii nowotworów”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Karolina Witek

Temat pracy: „Evaluation of activity of selected chalcogen-containing compounds against bacterial multidrug-resistance”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr inż. Weronika Krzyżanowska

Temat pracy: „Modulacja transporterów układu glutaminergicznego przez ceftriakson i N-acetylocysteinę a rozwój tolerancji mózgu na niedokrwienie”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr inż. Nikunjkumar K Patel

Temat pracy: „Prediction of pro-arrhythmic activity in humans with the use of physiologically based pharmacokinetics and pharmacodynamics modeling”.

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Ewa Niedzielska-Andres

Temat pracy: „Badania markerów aktywności układu glutaminianergicznego w przedklinicznej analizie podatności na uzależnienia od substancji psychostymulujących”.

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Bartłomiej Rospond

Temat pracy: „Poszukiwanie neurobiologicznego mechanizmu uzależnienia od pokarmu – wpływ cukrów i tłuszczów na ekspresję receptorów dopaminowych D2 w grzbietowym prążkowiu u szczurów”.

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Witold Brniak

Temat pracy: „Wybrane aspekty wytwarzania i oceny jakości tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej”.

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Kucwaj-Brysz

Temat pracy: „Poszukiwanie antagonistów receptora serotoninowego 5-HT7 w grupie pochodnych 5,5-dipodstawionej hydantoiny”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Zofia Tylutki

Temat pracy: „Development and performance verification of the pharmacokinetic model towards determination of the active drug fraction surrogate in the heart tissue”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Iwona Żak

Temat pracy: „Analiza epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u pacjentów szpitala dziecięcego jako podstawa opracowania schematów farmakoterapii”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Dawid Panek

Temat pracy: „Synthesis and properties of novel multifunctional ligands, inhibiting cholinesterases and β-secretase as potential treatment of Alzheimer’s disease”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Joanna Śniecikowska

Temat pracy: „Novel functionally selective agonists of the serotonin 5-HT1A receptor”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Anna Bilska-Wilkosz

Temat pracy: „Perspektywy farmakologicznego działania kwasu liponowego w aspekcie nowych możliwości jego biologicznej aktywności”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Anna Gonciarz-Dytman

Temat pracy: „Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w trybie analizy frontalnej do oceny wiązania leków z białkami krwi”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Sabina Rybka

Temat pracy: „Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych aminoalkilowych pochodnych sukcynimidu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Dawid Warszycki

Temat pracy: „Nowe możliwości modelowania molekularnego ligandów receptorów serotoninowych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Magdalena Jarosz

Temat pracy: „Wpływ jonów cynku na aktywność niektórych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Grzegorz Satała

Temat pracy: „Allosteryczna modulacja receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7 przez jony cynku”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr inż. Marek Grosicki

Temat pracy: „Evaluation of the effect of histamine and new histamine H3 and H4 receptor ligands on the human eosinophils adhesion to endothelium”

(„Ocena wpływu histaminy i nowych ligandów receptorów H3 i H4 histaminowych na proces adhezji ludzkich eozynofilii do komórek śródbłonka”)

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Jacek Rojowski

Temat pracy: „Opracowanie autorskiego układu do badań uwalniania substancji biologicznie aktywnych z wybranych produktów leczniczych i żywieniowych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Ewelina Borek

Temat pracy: „Analiza farmakoekonomiczna II rzutu chemioterapii u pacjentów z rakiem płuca”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Anna Wasik

Temat pracy: „Ocena aktywności psychotropowej wybranych pochodnych indoloamin o multireceptorowym profilu działania”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr inż. Agata Grzywacz-Kisielewska

Temat pracy: „Ocena skuteczności działania przeciwzapalnego ekstraktów wybranych gatunków grzybów jadalnych i ich biomasy z zastosowaniem technik biologii molekularnej”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Justyna Dymek

Temat pracy: „Edukacja zdrowotna – wpływ na wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania zdrowotne pacjentów przewlekle chorych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Jakub Szlęk

Temat pracy: „Projektowanie mikroemulsyjnych postaci leku w oparciu o techniki eksploracji danych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Agata Grudzień

Temat pracy: „Badanie wpływu ustawy refundacyjnej na ordynację wybranych grup leków”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Przemysław Szafrański

Temat pracy: „Synthesis of 1,2,3-triazole derivatives and their evaluation as potential CB1 receptor ligands”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Agnieszka Zabiegała

Temat pracy: „Rozpowszechnienie składników kosmetyków jako czynnik ryzyka alergii kontaktowej”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Vittorio Canale

Temat pracy: „Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl alicyclic amines as selective and potent 5-HT7 receptor antagonists with psychotropic properties”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Irena Smaga-Maślanka

Temat pracy: „Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Beata Powroźnik

Temat pracy: „Ocena mutagenności i antymutagenności związków o zdefiniowanej
aktywności biologicznej z wykorzystaniem testów alternatywnych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Paulina Kubowicz-Kwaśny

Temat pracy: „Modelowanie metodami in vitro metabolizmu wyselekcjonowanych związków o
zdefiniowanej aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Maciej Łojewski

Temat pracy: „Kultury in vitro Bacopa monnieri (L. Pennell) źródłem pierwiastków i związków fizjologicznie aktywnych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Karolina Grabowska

Temat pracy: „Analiza fitochemiczna i ocena aktywności biologicznej wyciągów oraz wybranych metabolitów z Impatiens parviflora DC”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Magdalena Zając

Temat pracy: „Zastosowanie metody anodowej woltamperometrii stripingowej do badania stopnia uwalniania cynku z materiału grzybowego do sztucznych soków trawiennych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Agata Franczyk

Temat pracy: „Wpływ witaminy D i jej metabolitu na gospodarkę mineralną, ciśnienie tętnicze i parametry ściany naczyń”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Anna Jakubowska

Temat pracy: „Badania nad otrzymywaniem nowych stereoizomerów α-aminokwasów z wykorzystaniem równoważnika glicyny”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Marianna Małek

Temat pracy: „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno–epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Anna Glinka

Temat pracy: „Wykorzystanie modeli matematycznych do oceny wpływu zmienności w populacji na efekt proarytmiczny i bezpieczeństwo stosowania leków”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Bartosz Pomierny

Temat pracy: „Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego – badania in vitro oraz in vivo

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Magdalena Niewęgłowska-Wilk

Temat pracy: „Mikrodermabrazja diamentowa jako alternatywa dla zastosowania farmaceutyków w redukcji plam barwnikowych skóry”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Urszula Grudzień

Temat pracy: „Stres oksydacyjny u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Kamil Kuś

Temat pracy: „Zastosowanie techniki LC/MS/MS do badania metabolizmu nowych związków, potencjalnych leków”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Natalia Szałaj

Temat pracy: „Synthesis and Biological Evaluation of New Donepezil-Based Benzylamine Derivatives As Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and Amyloid Beta”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Ewa Otrębska-Machaj

Temat pracy: „The search for new inhibitors of bakterial efflux pumps among amine derivatives of 5-arylidenehydantoin”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Paulina Koczurkiewicz

Temat pracy: „Wpływ wybranych saponin triterpenowych na komórki nowotworów prostaty w badaniach in vitro”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Katarzyna Basista-Sołtys

Temat pracy: „Ocena potencjału alergizującego propolisu u ludzi i zwierząt doświadczalnych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Bartłomiej Pochwat

Temat pracy: „Wpływ jonów magnezu na układ glutaminianergiczny w zwierzęcych modelach depresji”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

 

mgr Karolina Klesiewicz

Temat pracy: „Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych z zakażeniem H. pylori przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych „

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2