2018

 

Szanowni Państwo!

Toksykologiczne Koło Naukowe, Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów W kręgu myśli Paracelsusa, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.

Konferencja W kręgu myśli Paracelsusa to coroczne wydarzenie cieszące się ogromnym zainteresowaniem, łączące Studentów Farmacji, Medycyny, Biologii i nauk pokrewnych. W tym roku, po raz pierwszy w programie Konferencji pojawią się sesje dla Doktorantów.
III edycji Konferencji przyświeca hasło: Non sola dosis, czyli o zagadnieniu dawki we współczesnej toksykologii i toksykokinetyce. Po raz kolejny wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do przedstawienia wyników swoich badań, nawiązania naukowych znajomości, poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze doniesienia naukowe związane z toksykologią, a także rozwinięcia umiejętności autoprezentacji. Ponadto Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów wygłoszonych przez wybitne postaci świata nauki, m.in.: Prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego oraz dr hab. Ryszarda Gryglewskiego, Prof. UJ.

 

Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów
W kręgu myśli Paracelsusa

Aktualności dotyczące Konferencji odnaleźć można na naszym profilu na Facebook’u

Regulamin konferencji

 

* * *

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Kraków (www.krakow.pl/biznes) za finansowe wsparcie naszej Konferencji. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa” została zakwalifikowana przez Komisję działającą przy Polskiej Akademii Nauk do programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2018.

 

Tematyka konferencji

Tematyka prezentowanych wystąpień obejmować będzie toksykologię w ujęciu multidyscyplinarnym: nauk farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, medycznych i innych.

Poruszane zagadnienia:

  • analiza toksykologiczna

  • postępy analizy toksykologicznej

  • badania toksykokinetyczne

  • współczesne zagrożenia toksykologiczne

Rejestracja, opłaty, zakwaterowanie

 

UWAGA: TERMIN REJESTRACJI PRZESUNIĘTY DO 30.04.2018r.

 

Zainteresowanych prosimy o:

 

Akceptowane prace:

  • w przypadku Studentów studiów I i II stopnia – prace przeglądowe oraz oryginalne;
  • w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace oryginalne.

 

Forma prezentacji: 10-minutowe referaty. Nie przewiduje się sesji plakatowej.
Szczegółowe informacje zamieszczono w Regulaminie Konferencji.

 

WAŻNE TERMINY:

 

Za czynny udział w konferencji można uzyskać 2 punkty do średniej ocen.

 

OPŁATY

 

Udział w konferencji wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 złotych, która obejmować będzie:

  • materiały konferencyjne,

  • przerwy kawowe,

  • ciepły posiłek (pierwszego i drugiego dnia Konferencji)

 

W celu zakończenia procesu rejestracji prosimy o uiszczenie opłaty rejestracyjnej i przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy konferencja.paracelsus@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank PEKAO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
Tytuł przelewu: nr zlecenie 2001288, opłata rejestracyjna, imię i nazwisko uczestnika

Do każdej wpłaty za udział w konferencji będzie możliwość wystawiania faktury.

 

 

ZAKWATEROWANIE

 

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają Uczestnikom zakwaterowania ani nie pokrywają jego kosztów.

 e-mail: konferencja.paracelsus@gmail.com