dr n. farm. Mateusz Kurek

Dane adresowe
dr n. farm. Mateusz Kurek
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
tel. 12 62-05-606
e-mail: mateusz.kurek@uj.edu.pl

Udział w grantach:
K/MNT/000265 – MINIATURA 7 – „Matematyczna analiza danych spektroskopowych uzyskanych in-line w procesie ekstruzji topliwej – staż naukowy na Uniwersytecie w Kopenhadze” – Kierownik
UMO-2015/16 /W/NZ7/00404– SYMFONIA 3 – „Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie” – Wykonawca

UMO-2018/31/B/ST8/01327 – OPUS 16 – „Badanie właściwości polimerowych matryc z substancjami leczniczymi otrzymanych technika druku 3D” – Wykonawca
DEC-2012/07/D/NZ7/01673 – SONATA 4 – „Charakterystyka matryc hydrofilowych zawierających inhibitory fosfodiesterazy-5 w warunkach in vitro/in vivo” – Wykonawca

Wybrane publikacje:
1. Kurek M., Woyna-Orlewicz K., Khalid M. H., Jachowicz R.: Optimization of furosemide liquisolid tablets preparation leading to their mass and size reduction. Acta Pol Pharm, 73, 2016, 1325-1331.
2. Jamróz, W., Szafraniec, J., Kurek, M., Jachowicz, R., 2018. 3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications – Recent Achievements and Challenges. Pharm. Res. 35.
3. Jamróz, W., Kurek, M., Czech, A., Szafraniec, J., Gawlak, K., Jachowicz, R., 2018. 3D printing of tablets containing amorphous aripiprazole by filaments co-extrusion. Eur. J. Pharm. Biopharm. 131, 44–47.
4. Szafraniec J, Antosik A, Knapik-Kowalczuk J, Chmiel K, Kurek M, Gawlak K, Odrobińska J, Paluch M, Jachowicz R. 2019. The Self-Assembly Phenomenon of Poloxamers and Its Effect on the Dissolution of a Poorly Soluble Drug from Solid Dispersions Obtained by Solvent Methods. Pharmaceutics. 2019 Mar 19;11(3):130.
5. Jamróz W, Kurek M, Szafraniec-Szczęsny J, Czech A, Gawlak K, Knapik-Kowalczuk J, Leszczyński B, Wróbel A, Paluch M, Jachowicz R. 2020. Speed it up, slow it down. An issue of bicalutamide release from 3D printed tablets. Eur J Pharm Sci. 2020 Feb 15;143:105169.
6. Jamróz, W.; Pyteraf, J.; Kurek, M.; Knapik-Kowalczuk, J.; Szafraniec-Szczęsny, J.; Jurkiewicz, K.; Leszczyński, B.; Wróbel, A.; Paluch, M.; Jachowicz, R. Multivariate Design of 3D Printed Immediate-Release Tablets with Liquid Crystal-Forming Drug—Itraconazole. Materials 2020, 13, 4961.
7. Pyteraf J, Jamróz W, Kurek M, Szafraniec-Szczęsny J, Kramarczyk D, Jurkiewicz K, Knapik-Kowalczuk J, Tarasiuk J, Wroński S, Paluch M, Jachowicz R. How to Obtain the Maximum Properties Flexibility of 3D Printed Ketoprofen Tablets Using Only One Drug-Loaded Filament? Molecules. 2021 May 22;26(11):3106.

Linki zewnętrzne:
Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM

ResearchGate
LinkedIn