Prace magisterskie

KRYTERIA PRZYJĘCIA STUDENTÓW DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 zostały przydzielone 4 miejsca na realizację prac magisterskich w Zakładzie Analityki Biochemicznej. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż limit przyznanych miejsc, kryterium przyjęcia studentów jest ocena z przedmiotu Biologia Molekularna i Biochemia Kliniczna. Natomiast w przypadku takich samych ocen o przyjęciu studenta decyduje Kierownik Jednostki.
O przyznaniu miejsca na wykonywanie pracy magisterskiej nie decyduje kolejność zapisów.

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ:

Wpływ diety wzbogaconej w nienasycone kwasy tłuszczowe na enzymy metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych w tkance tłuszczowej szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom mRNA dla białka wiążącego kwasy tłuszczowe 4 (FABP4) w tkance tłuszczowej szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom mRNA dla genu MuRF-1 w mięśniach szkieletowych szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom białka kinazy białkowej B (Akt) w mięśniach szkieletowych szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu simwastatyny na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych α-ketokwasów w mięśniu sercowym szczurów (2019/2020)

Ocena poziomu transkryptów dla elongazy 5 i desaturazy 6 w tkance tłuszczowej szczurów otrzymujących fluwastatynę (2018/2019)

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2017/2018)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2017/2018)

Oznaczenie wpływu fluwastatyny na poziom transkryptów dla elongazy 6 oraz desaturazy stearylo – CoA w wątrobie szczurów (2017/2018)

Określenie wpływu fluwastatyny na poziom mRNA dla transaminazy rozgałęzionych aminikwasów w tkance wątrobowej szczurów (2016/2017)