Prace magisterskie

KRYTERIA PRZYJĘCIA STUDENTÓW DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż limit przyznanych miejsc, kryterium przyjęcia studentów jest średnia ocen z przedmiotów Biologia Molekularna i Biochemia Kliniczna. Natomiast w przypadku takich samych ocen o przyjęciu studenta decyduje Kierownik Jednostki.
O przyznaniu miejsca na wykonywanie pracy magisterskiej nie decyduje kolejność zapisów.

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ:

Ocena działania atorwastatyny na poziom czynnika transkrypcyjnego FoxO3a w włóknach mięśniowych szczurów w warunkach hipercholesterolemii (2022/2023)

Badanie wpływu atorwastatyny na dehydrogenazę glutaminianową w tkance wątrobowej szczurów z hipercholesterolemią (2022/2023)

Wpływ atorwastatyny na  poziom mRNA lipazy hormonowrażliwej w zaotrzewnowej tkance tłuszczowej w szczurzym modelu hipercholesterolemii (2022/2023)

Analiza zmian poziomu transkryptu dla adipocytarnej lipazy triglicerydów po podaniu atorwastatyny szczurom w stanie hipercholesterolemii (2022/2023)

Ocena wpływu simwastatyny na ekspresję podjednostek białkowych kompleksu dehydrogenazy 2-oksoglutaranowej w nerkach szczurów (2021/2022)

Badanie wpływu atorwastatyny na ekspresję białka kinazy białkowej B (Akt) w różnych typach włókien mięśniowych w szczurzym modelu hipercholesterolemii (2021/2022)

Wpływ atorwastatyny na poziom mRNA dla perylipiny 1 w tkance tłuszczowej szczurów w stanie hipercholesterolemii (2021/2022)

Wpływ diety wzbogaconej w nienasycone kwasy tłuszczowe na enzymy metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych w tkance tłuszczowej szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom mRNA dla białka wiążącego kwasy tłuszczowe 4 (FABP4) w tkance tłuszczowej szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom mRNA dla genu MuRF-1 w mięśniach szkieletowych szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu atorwastatyny na poziom białka kinazy białkowej B (Akt) w mięśniach szkieletowych szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu simwastatyny na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych α-ketokwasów w mięśniu sercowym szczurów (2019/2020)

Ocena poziomu transkryptów dla elongazy 5 i desaturazy 6 w tkance tłuszczowej szczurów otrzymujących fluwastatynę (2018/2019)

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2017/2018)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2017/2018)