Realizowane granty i projekty naukowe

Projekty finansowane przez NARODOWE CENTRUM NAUKI:

  • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antybiofilmowe nowych arylosulfonamidowych pochodnych wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis produkujących biofilm. NR DEC-2018/31/N/NZ6/03339, PRELUDIUM 16 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek, Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Karczewska (2019-2022).       

Projekty Finansowane ze środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum