Realizowane granty i projekty naukowe

Projekty finansowane przez NARODOWE CENTRUM NAUKI

  • „Pochodne amin alicyklicznych jako potencjalna opcja terapeutyczna w zakażeniach wywoływanych przez wielolekooporne szczepy bakterii z rodzaju Enterococcus spp.” NR DEC-2023/07/X/NZ6/01095 – Kierownik projektu: dr Karolina Klesiewicz

  • „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antybiofilmowe nowych arylosulfonamidowych pochodnych wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis produkujących biofilm”. NR DEC-2018/31/N/NZ6/03339, PRELUDIUM 16 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek, Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Karczewska, prof. UJ (2019-2022)     

Projekty Finansowane ze środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

  • „Ocena aktywności nowo syntetyzowanych związków z grupy aryloksyalkilo amin i pochodnych układów azaheterocyklicznych wobec wielolekoopornych bakterii należących do patogenów priorytetowych.” Nr – N42/DBS/000346 (2023-2024) – Kierownik projektu: dr Karolina Klesiewicz

  • „Badanie obecności i ekspresji determinant genetycznych warunkujących tworzenie biofilmu u klinicznych szczepów Staphylococcus epidermidis – w reakcji Real Time PCR przy użyciu sond TaqMan. Obrazowanie biofilmu”. Nr – N42/DBS/000295 (2022-2023) – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek

  • „Badanie zdolności pochodnych hydantoiny do hamowania mechanizmów oporności bakterii na leki przeciwbakteryjne”. Nr – N42/DBS/000296 (2022-2023) – Kierownik projektu: dr Karolina Witek