Realizowane granty i projekty naukowe

Granty finansowane przez NARODOWE CENTRUM NAUKI:

  • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antybiofilmowe nowych arylosulfonamidowych pochodnych wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis produkujących biofilm. NR DEC-2018/31/N/NZ6/03339, PRELUDIUM 16 – Kierownik projektu: mgr Iwona Skiba-Kurek, Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Karczewska (2019-2022).

Dotacje statutowe i własne dla młodych naukowców w ramach prac badawczych UJ CM:

  • Badania aktywności wybranych związków z grupy pochodnych fenoksyacetyloaminoalkanoli, pochodnych ksantonu i kwasu cynamonowego wobec bakterii/grzybów, stanowiących florę fizjologiczną przewodu pokarmowego, wkontekście badań bezpieczeństwa projektowanych substancji leczniczych oraz poszukiwania nowych leków, skutecznych wobec wielolekoopornych szczepów bakterii.  K/ZDS/007776 – Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Karczewska (2018-2019).
Wielkość fontu
Kontrast