Diagnostyka mikrobiologiczna III rok

  • Harmonogram ćwiczeń i seminariów 2019/2020 (semestr letni) znajduje się na stronie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

  • Regulamin zajęć

  • Wzór aktualnego sprawozdania 

  • Seminarium 2

  • Seminarium 3                                                                                                                                                       
  • Terminy kolokwiów

 

Wielkość fontu
Kontrast