Obchody 20-lecia działalności CITTRU

15 czerwca w auli Wydziału Chemii UJ odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU. Wydarzenie było również okazją do uhonorowania najaktywniejszych naukowców UJ za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia. W tym gronie znalazło się dwoje badaczy z UJ CM: prof. Monika Brzychczy-Włoch z Wydziału Lekarskiego i prof. Krzysztof Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego.

Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, firm i instytucji współpracujących z uczelnią, naukowców pracujących w UJ oraz duże grono obecnych i byłych pracowników CITTRU.

Prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym podkreślał rolę CTT CITTRU w budowie nowoczesnego uniwersytetu i znaczenie profesjonalnego wsparcia, jakie naukowcy otrzymują od pracowników Centrum.

Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, kierująca nieprzerwanie Centrum od 2013 roku, w swoim wystąpieniu zwracała uwagę na znaczenie zaufania i dobrej współpracy między naukowcami i pracownikami CITTRU, które są elementami niezbędnymi dla sukcesu transferu wiedzy.

Gościem wydarzenia był również dr Andrzej Ryś, założyciel i pierwszy kierownik CITTRU, a obecnie dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej.

Ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie naukowców za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia. Pamiątkowe statuetki otrzymało 10 naukowczyń i naukowców, wśród nich dwoje z UJ CM: prof. Monika Brzychczy-Włoch kierująca Zakładem Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego oraz prof. Krzysztof Kamiński z Zakładu Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego, zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne.

Laureaci otrzymali również dofinansowanie wybranego szkolenia, udziału w targach, konferencji lub wydania publikacji naukowej. Nagrody te zostały ufundowane ze środków Programu ID.UJ przeznaczonych na działania związane z przedsiębiorczością akademicką oraz dzięki wsparciu sponsorów uroczystości, którymi były firmy: net-o-logy sp. z o.o., OPTEAM SA oraz iQure Pharma.

 Powrót