Otwarty nabór na badania własne na lata 2023-2024

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Prorektora CM
ds. nauki i współpracy międzynarodowej
z dnia 14 września 2022 r. w sprawie
terminu i sposobu składania wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych
pochodzących z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału
badawczego na lata 2023-2024

Rozpoczęcie naboru: 15 września 2022
Zamknięcie naboru: 31 października 2022

Nabór na badania własnePowrót