Wydarzenia z życia Wydziału


Konkurs #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

Konkurs #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

Oferta pracy na stanowisko naukowo-techniczne w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej

Oferta pracy na stanowisko naukowo-techniczne w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej

Wyniki konkursu prac magisterskich

Ogłoszone zostały wyniki konkursu prac magisterskich 2019/2002

Konkurs #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”

Konkurs #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”

IV konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig – nabór uzupełniający

Został ogłoszony uzupełniający nabór do IV edycji konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla pracy habilitacyjnej. O nagrodę za pracę habilitacyjną mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie osiągnięcia habilitacyjnego i całościowego dorobku naukowego o wybitnym znaczeniu dla nauk farmaceutycznych, […]Wielkość fontu
Kontrast