Wydarzenia z życia Wydziału


Wyniki Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 2024

Wyniki Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 2024

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich

Konkurs prac magisterskich

w tegorocznej edycji pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Jacka Sapy jest skierowany do Autorów prac magisterskich, które zostały obronione na jednym z kierunków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w roku akademickim 2022/2023 i trwa do dnia 28.02.2024.

Competition for the position of scholar in the OPUS 22 project

Competition for the position of scholar in the OPUS 22 project