Wydarzenia z życia Wydziału


Konsultacje „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”

Strategia klimatyczno-ekologiczna UJ 2030

Nabór na specjalizację

Specjalizacja Farmacja apteczna i Farmacja kliniczna

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Mikrobiologia medyczna

Specjalizacja Mikrobiologia Medyczna. Nowy nabór w dniach 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023

Konkurs na stanowisko post-doc

w projekcie pt.: Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera” finansowanym przez NCN, w ramach programu OPUS LAP prowadzonym w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS LAP

pt. „Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera” prowadzonym w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.