Wydarzenia z życia Wydziału


IV konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig – nabór uzupełniający

Został ogłoszony uzupełniający nabór do IV edycji konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla pracy habilitacyjnej. O nagrodę za pracę habilitacyjną mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie osiągnięcia habilitacyjnego i całościowego dorobku naukowego o wybitnym znaczeniu dla nauk farmaceutycznych, […]

Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM – POB qLife (ID.UJ)

Szanowni Państwo,     W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowi. Zespół ubiegający się o dofinansowanie […]

Konkurs #3 POB qLife – „Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I.

Szanowni Państwo, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #3, którego celem jest finansowanie niezbędnych remontów i napraw oraz modernizacji i doposażenia aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.   W związku z tym, zwracamy się […]

IV konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig

Ogłoszona została IV edycja konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla pracy habilitacyjnej. O nagrodę za pracę habilitacyjną mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie osiągnięcia habilitacyjnego i całościowego dorobku naukowego o wybitnym znaczeniu dla nauk farmaceutycznych, związanych z poszukiwaniem […]

Konferencja “Dynamics of biological systems: from viruses to populations”

The conference ‘Dynamics of biological systems: from viruses to populations’ is aimed to gather together researchers working in the fields of quantitative biology and physics. The focus of the conference is to discuss the spatio-temporal properties of various biological systems. We want to highlight differences and similarities when biological systems are scaled up both in […]Wielkość fontu
Kontrast