Wydarzenia z życia Wydziału


Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22

Konkurs Wiem na Maxa

Konkurs Wiem na Maxa dla studentów farmacji. Zapraszamy do uczestnictwa!

VII konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig

O nagrodę za pracę doktorską mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) lub absolwenci studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora za pracę doktorską traktującą o poszukiwaniu nowych leków, obronioną z wyróżnieniem przed 31. rokiem życia.

Konkurs #17– „Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV

POB qLIFE Konkurs #17

Ogłoszenie konkursu na realizację projektu we współpracy międzynarodowej dla zespołów badawczych w ramach POB qLIFE „Jakość badań dla jakości życia” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ)

Konkurs 16n POB qLIFE „Jakość badań dla jakości życia” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim