Komunikat Dziekana w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2023

Komunikat nr 730.020.1.2023 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 14 czerwca  2023 roku

w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2023Powrót