Zmarł Profesor Ryszard Czarnecki

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 21 stycznia 2019 r. zmarł

 Prof. dr hab. n. farm. RYSZARD CZARNECKI

 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie w latach 1981-1984,  
Pełnomocnik Rektora AM w Krakowie ds. Apiterapii w latach 1987-1990,
Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1992-1995,
wieloletni Kierownik Katedry Farmakodynamiki UJ CM.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1984 r. oraz wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.

W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła wspaniałego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów i analityków medycznych, Profesora cenionego przez współpracowników i studentów.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego
 Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym zostanie odprawione w poniedziałek, 4 lutego 2019 roku o godzinie 9:40 na cmentarzu Batowickim, przy ul. Powstańców, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 Powrót