Nasza absolwentka stypendystką Programu Fulbrighta

 

Pani mgr Gabriela Gawlik, absolwentka kierunku farmacja została laureatką prestiżowego stypendium Fulbrighta.

 

GRATULUJEMY!

Fulbright Graduate Student Award, którego stypendystką została p. Gabriela Gawlik, to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 8 takich stypendiów spośród 96 otrzymanych kompletnych zgłoszeń. Przyznano także 8 przedłużeń stypendium na kolejny rok akademicki.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami. W Polsce Program Fulbrighta administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. Program Fulbrighta w Polsce działa już od 60 lat i w tym okresie umożliwił ponad 2000 Polaków realizację projektów naukowych lub podjęcie studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach. Obecnie trwa nabór wniosków na rok akademicki 2020-21.

Lista wszystkich tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie Fulbright Polska.Powrót