Publikacja z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM wyróżniona przez edytorów American Chemical Society

Artykuł – poświęcony nowym selektywnym funkcjonalnie agonistom receptora 5-HT1A – został opublikowany w Journal of Medicinal Chemistry, najlepszym na świecie czasopiśmie poruszającym tematykę chemii leków. Status ACS Editors’ Choice to wyróżnienie dla  najwartościowszych – w opinii American Chemical Society – publikacji. Dzięki temu wyróżnieniu artykuł został udostępniony, na koszt wydawnictwa, w formie open-access.

 

 

Nowa seria ‘biased’ agonistów receptora 5-HT1A wykazuje  w modelach zwierzęcych bardzo wysoką aktywność przeciwdepresyjną, znacznie przewyższającą leki referencyjne. Co więcej, ze względu na wysoką selektywność, bardzo dobre właściwości fizykochemiczne i farmakokinetyczne oraz zdolność patentową mogą być obiecującymi kandydatami na nowe leki przeciwdepresyjne.

Badania zostały przeprowadzone we współpracy  z amerykańską firmą Neurolixis.

American Chemical Society to założone w 1876 roku stowarzyszenie naukowe zajmujące się wspieraniem zagadnień związanych z chemią i naukami pokrewnymi. Wybór artykułów, którym przyznany zostaje status ACS Editors’ Choice , dokonywany jest na podstawie zaleceń redaktorów naukowych czasopism wydawanych przez ACS na całym świecie. O tym, jak ważne jest to wyróżnienie świadczą liczby – w ubiegłym roku na 679 prac opublikowanych w Journal of Medicinal Chemistry (IF = 6.253) przyznano go jedynie 10 publikacjom.

 Powrót