Grant SONATA 18 dla Naukowca z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 24. edycji konkursu OPUS – adresowanego do wszystkich naukowców i 18. edycji SONATA – skierowanej do naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora.

 

Finansowanie, w wysokości 3 490 308 zł,

na badania pt. „Noradrenergiczna modulacja ośrodkowych zakończeń sensorycznych” w ramach grantu SONATA 18

otrzymał dr Mateusz Kucharczyk,

pracujący na co dzień w Zakładzie Biochemii Toksykologicznej Katedry Toksykologii!

 

Serdecznie gratulujemy Laureatowi i życzymy sukcesów w realizacji przyznanego grantu!

 Powrót