Dr Mateusz Kurek z Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego laureatem konkursu Miniatura 7

Z dumą informujemy, że dr Mateusz Kurek z Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego znalazł się wśród grona laureatów konkursu Miniatura 7 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Dzięki uzyskanemu grantowi Pan Doktor będzie miał możliwość wyjazdu na staż naukowy na Uniwersytet Kopenhaski. Wartość dofinansowania wyniosła: 45 100 zł.

Zgodnie z regulaminem do konkursu MINIATURA 7 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego np.: badania wstępne/pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych czy międzynarodowych.
Pan Doktor będzie realizował projekt pt.: „Matematyczna analiza danych spektroskopowych uzyskanych in-line w procesie ekstruzji topliwej – staż naukowy na Uniwersytecie w Kopenhadze”.
Jednym z podstawowych kierunków badawczych w nowoczesnej technologii farmaceutycznej jest rozwój metod sporządzania postaci leku o zwiększonej dostępności farmaceutycznej, a przez to charakteryzujących się m.in. szybszym działaniem. W warunkach wytwarzania leków, gdzie istotnym czynnikiem jest wydajność metody, największą popularnością cieszy się metoda ekstruzji topliwej. Pozwala ona na prowadzenie wytwarzania w trybie ciągłym i szczególnie z tego względu konieczne jest stałe monitorowanie procesu ale także zjawisk jakie mogą w nim zachodzić. W tym celu stosowane są narzędzia technologii analizy procesu np. spektroskopia w bliskiej podczerwieni lub ramana. Pomimo tego, iż pierwsze prace dotyczące zastosowania ekstruzji topliwej w naukach farmaceutycznych sięgają ponad 50 lat wstecz, w Polsce technologia ta ani stosowanie w jej przypadku narzędzi kontroli procesu nie jest rozpowszechnione. Odbycie stażu w wiodącym europejskim ośrodku naukowym, poświęconego zastosowaniu metod spektroskopowych w analizie procesu ekstruzji topliwej pozwoli na transfer wiedzy i umiejętności w tym zakresie do polskich ośrodków naukowych. Uniwersytet w Kopenhadze klasyfikowany jest na dwunastym miejscu na Świecie w dyscyplinie nauki farmaceutyczne wg The Academic Ranking of World Universities.Powrót