Wyróżnienie w X edycji konkursu Eureka! DGP Odkrywamy polskie wynalazki

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał wyróżnienie w X edycji konkursu Eureka! DGP Odkrywamy polskie wynalazki za wynalazek:

„Reaktywne pochodne barwników Safirinium oraz ich zastosowanie”

kierowany przez dr Przemysława Szafrańskiego (Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM).

Zespół w składzie: dr Patryk Kasza, prof. dr hab. Marek Cegła (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) oraz dr inż. Joanna Fedorowicz i prof. dr hab. Jarosław Sączewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) opracował azydkowe i alkinowe znaczniki fluorescencyjne, pochodne barwników Safirinium. Tego typu znaczniki można wykorzystać do znakowania fluorescencyjnego z zastosowaniem koncepcji tzw. click chemistry (Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za rok 2022).

Ogólnopolski konkurs Eureka! DGP organizowany jest corocznie przez Dziennik Gazetę Prawną. 



Powrót