Enologia jak wino – zakończenie X edycji studiów podyplomowych i rozpoczęcie edycji XI

26 lutego 2022 roku zakończyła się X, jubileuszowa edycja podyplomowych studiów enologicznych. Świadectwa ukończenia studiów otrzymało 24 Absolwentów, do których swoje słowo skierował Pan Dziekan. Gratulując, życzył jednocześnie Absolwentom dalszego rozwoju i podtrzymywania pasji winoznawczej; podziękował również kadrze dydaktycznej za włożony trud i zaangażowanie mimo trwającej pandemii. W tym dniu obecni byli przedstawiciele kadry dydaktycznej: dr Joanna Chłopicka, dr Justyna Dobrowolska-Iwanek oraz mgr inż. Iwona Zagrodnik wraz z kierownikiem studiów – Panem dr Maciejem Gawlikiem.

Tego samego dnia rozpoczęła się jednocześnie XI edycja studiów enologicznych. Zajęcia rozpoczęło 25 studentów wyłonionych (poprzez kolejność zgłoszeń) z 49 kandydatów, co świadczy o ogromnej popularności tematyki enologicznej na tym poziomie kształcenia oraz o renomie kursu realizowanego od dekady na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Słuchaczy powitał Pan Dziekan, a krótki rys historyczno-programowy wygłosił kierownik studiów, dr Maciej Gawlik. Wśród nowo upieczonych studentów są zgodnie z tradycją przedstawiciele bardzo wielu branż, w tym lekarze, farmaceuci, prawnicy, dziennikarze, ekonomiści; godne odnotowania jest że wśród słuchaczy pojawiło się w tym roku dwóch profesorów związanych z UJ CM.Powrót