Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich 2020/2021 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Prac Magisterskich.

Jest on skierowany do Autorów prac magisterskich, które zostały obronione na jednym z kierunków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w roku akademickim 2020/2021

 

Pracę magisterską w formacie pdf oraz formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: konkursmgrWFUJCM2021@gmail.com do dnia 28.02.2022r.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dodatkowo dostarczyć w formie papierowej na adres:

Anna Kwiecień Sekretarz PTFarm Oddział Kraków

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej  ul Medyczna 9, 30-349 Kraków

 
 

Zachęcamy do udziału i czekamy na zgłoszenia!

 
 
Organizatorzy
  • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków
  • Młoda Farmacja – Sekcja Studencka PTFarm Oddział Kraków

Współorganizatorzy

  • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
  • Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych
  • Studenci współpracujący z PTFarm- Oddział Kraków

 Powrót