Sukces naszych studentów na kongresie PTSF

W ramach VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w dniu 16 września 2022 roku w Łodzi miały miejsce dwa wydarzenia: Ogólnopolski Konkurs Prac Naukowych oraz Sesja Posterów Naukowych.

Podczas Konkursu Prac Naukowych nasz Wydział reprezentowały dwie uczestniczki:

  • Kinga Wojewodzic – z pracą pt. „Optymalizacja dawkowania levetiracetamu u pacjentów oddziału neurologicznego”. Przedstawiono wyniki badań, które były wykonywane w ramach realizacji pracy magisterskiej w Zakładzie Farmacji Klinicznej, promotor pracy była Pani dr Agnieszka Cios;
  • Urszula Bąk – z pracą pt. „Ocena wpływu zawartości substancji leczniczej w filamencie na właściwości tabletek ODT wytworzonych metodą druku 3D”. Badania wykonywane były w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, w ramach działania Studenckiego Koła Naukowego Technologii Farmaceutycznej pod opieką Pana dra Witolda Jamroza.

Po naradzie, Jury konkursowe przyznało pierwsze miejsce ex aequo przedstawicielkom naszego Wydziału. Drugie miejsce zajęła Malwina Kot, reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Lista nagrodzonych studentów

Od lewej: Malwina Kot (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Urszula Bąk (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum), Kinga Wojewodzic (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum), Kacper Szymczak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Justyna Fołta (Śląski Uniwersytet Medyczny), Karina Jastrzębowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Na zdjęciu wszyscy nagrodzeni – od lewej:

  • Malwina Kot (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
  • Urszula Bąk (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum),
  • Kinga Wojewodzic (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum),
  • Kacper Szymczak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
  • Justyna Fołta (Śląski Uniwersytet Medyczny),
  • Karina Jastrzębowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

 Powrót