ZintergUJ: Neural stem cells – perspectives for clinical application in brain regeneration

Dear Students!

We would like to inform you about the registration for the course provided by Prof. Sara Xapelli within ZintegrUJ program.

The course Neural stem cells – perspectives for clinical application in brain regeneration is dedicated to students of medical faculties and aims to introduce them to the concept of neural stem cells and their potential for brain regeneration. This course also intends to transmit laboratory techniques that are important for the study of neural stem cells and their putative clinical applications for regenerative strategies. Students will also be able to learn and develop their methodological skills to carry out research work in this field, including designing and planning experiments, developing methodologies, and presenting results in a scientific way.

Lectures, seminars, and exercises will be conducted by Professor Sara Xapelli (Faculty of Medicine, University of Lisbon) – an expert in studies on neural stem cell modulators.

  • Requirements: English (min. B2 level)
  • The amount of participants is limited (max 15 students, sequence of registrations will be considered, a waitlist will be created)
  • Registration starts on 01.12.2022 at 10:00 am via MS Forms
  • The course will take place at Medyczna 9, Faculty of Pharmacy JU MC from 20-24.03.2023

 

The course will be implemented as part of the ZintegrUJ project – Complex Development Program of the Jagiellonian University POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

 

Drogie Studentki oraz Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, dnia 1 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 rusza rejestracja na kurs: Neural stem cells – perspectives for clinical application in brain regeneration.

Kurs skierowany jest do studentów kierunków medycznych i ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat unikalnych właściwości neuronalnych komórek macierzystych. Szczególnie interesującym punktem kursu będzie analiza ich potencjału regeneracyjnego i zastosowania w terapii różnych schorzeń neurologicznych. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z technikami laboratoryjnymi, istotnymi w badaniach nad neuronalnymi komórkami macierzystymi oraz zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia prac badawczych, tj. projektowanie i planowanie eksperymentów, opracowywanie metodologii, a także prezentowanie wyników badań.

Wykłady, seminaria oraz ćwiczenia zostaną przeprowadzone przez uznaną w środowisku międzynarodowym Profesor Sarę Xapelli (Wydział Lekarski Uniwersytetu w Lizbonie) – eksperta w dziedzinie badań nad modulatorami neuronalnych komórek macierzystych.

  • Wymagania: poziom znajomości języka angielskiego min. B2
  • Limit miejsc: 15 (obowiązuje kolejność zapisów, stworzona zostanie lista rezerwowa)
  • Rejestracja na kurs rozpocznie się dnia 01.12.2022 o godz. 10:00 przez kwestionariusz MS Forms
  • Sposób realizacji kursu: Zajęcia stacjonarne (budynek Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, Medyczna 9) od dnia 20-24.03.2023

Kurs będzie realizowany w ramach projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.Powrót