Sukces krakowskiej Farmacji w Rankingu Szanghajskim

 

Miło nam poinformować, że w tegorocznym ShanghaiRankingGlobal Ranking of Academic Subjects, dyscyplina Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, prowadzona na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, jako jedyna w Polsce, została sklasyfikowana w przedziale miejsc 201-300

 

 

UJ został odnotowany w sumie w 13 dyscyplinach, najwięcej wśród 25 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu: zdrowie publiczne (101-150), matematyka oraz nauki weterynaryjne (151-200), medycyna kliniczna, stomatologia, technologia medyczna, nauki farmaceutyczne, fizyka (201-300), psychologia (301-400), nauki biologiczne, inżynieria chemiczna, chemia i ekologia (401-500).

 

GRAS to publikowane od 2009 roku międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych przygotowywane przez ShanghaiRanking Consultancy, niezależną organizację zajmującą się badaniami nad szkolnictwem wyższym i znaną również ze światowego rankingu uczelni – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Autorzy zestawienia biorą pod uwagę pięć kryteriów: liczbę publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor, znormalizowany wpływ cytowania, współpracę międzynarodową ocenianą na podstawie publikacji, liczbę artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowe nagrody otrzymane przez naukowców wybranych dziedzin.

 

Z pełnymi wynikami GRAS 2022 można zapoznać się na stronie shanghairanking.com.Powrót